KHỞI KIỆN CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Chủ đề   RSS   
 • #282786 23/08/2013

  congtygiaoducvutan
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3571
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 76 lần


  KHỞI KIỆN CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

         Kính gửi Luật Sư và Cộng đồng Dân luật !

  Tuy congtygiaoducvutan không hoạt động chuyên ngành Luật, nhưng khi gặp phải vướng mắc pháp lý chúng tôi rất thận trọng khi phải lựa chọn một vấn đề. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn giúp chúng tôi được tự tin hơn trong việc làm. Các bạn xem đơn và góp ý nhé !

  Trân trọng cảm ơn !

                                                                                                   

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Thanh Hóa, ngày 11 tháng 8 năm 2013

  ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa        

  Họ và tên người khởi kiện: Lê Minh Vũ 

  CMND số: 171.377.144, do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 03/4/2009.

  Đại diện theo ủy quyền của bố đẻ là ông Lê Văn Huy sinh năm 1925.           

  Địa chỉ: Thôn Liên Vinh, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

  NỘI DUNG XIN THAY ĐỔI YÊU CẦU KHỞI KIỆN NHƯ SAU:

  + Họ và tên người bị kiện: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

  Địa chỉ: Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  - Ngày 01/10/2010, Ông Lê Văn Huy, ủy quyền cho con trai là ông Lê Minh Vũ làm Đơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Xin dừng thực hiện văn bản số: 4650/UBND-TD ngày 01/9/2010 về việc chi trả 70% giá đất cho các hộ “nuôi trồng thủy sản”, ở xứ đồng đê Đạo, đê Làng xã Tĩnh Hải. Trong phần đất chi trả 70% này trùng trên diện tích đất của ông Lê Văn Huy. Trước đó ông Lê Minh Vũ đại diện theo ủy quyền đã gửi Chủ tịch UBND tỉnh đơn khiếu nại, yêu cầu giải quyết.

  - Ngày 14/10/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ban hành văn bản số: 5632/UBND-ĐMDN, giao thanh tra tỉnh về việc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của ông Lê Văn Huy. Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản giao Thanh tra xem xét cho đến nay UBND tỉnh chưa lần nào giải quyết đơn cho ông Lê Văn Huy. Như vậy đất ông Huy Khiếu nại, chỉ được giải quyết quyền lợi cho người khác khi: UBND tỉnh đã có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo cho ông Huy.

  - Ngày 20/10/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 3745/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân “nuôi trồng thủy sản” ở đê Làng, đê Đạo xã Tĩnh Hải (có danh sách kèm theo) trùng trên đất của ông Lê Văn Huy.

  - Ngày 01/01/2011 ông Lê Minh Vũ đại diện theo ủy quyền của bố đẻ là ông Lê Văn Huy gửi đơn Khiếu nại Quyết định đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tạm dừng thi hành Quyết định số: 3745/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 để điều tra làm rõ, nhưng không được giải quyết. Đến ngày 17/7/2013 gia đình ông Huy làm đơn khởi kiện là 30 tháng Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

  - Điều 1, khoản 2, Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 quy định: 

  + Điểm b) “Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác thì việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể đó là hành vi hành chính của người có thẩm quyền, không phụ thuộc vào việc họ trực tiếp thực hiện hay phân công, uỷ quyền, uỷ nhiệm cho người khác thực hiện”;

  + Điểm d) “Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác, nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật mà người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác không thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó là hành vi hành chính của người có thẩm quyền, không phụ thuộc vào việc họ đã phân công, uỷ quyền, uỷ nhiệm cho người khác thực hiện”.

  - Đối chiếu với điểm b và điểm d, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP và quy định tại khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính. Việc Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong thời gian 30 tháng, thì hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó là hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

  + Theo quy định của Pháp luật và các chứng cứ nêu trên, người khởi kiện  Kính đề nghị Chánh án Tòa án Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa. Tuyên bố hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là: Không giải quyết đơn khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian dài từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2013 là trái pháp luật.

  - Chứng cứ gửi kèm theo đơn khởi kiện gồm các bản sao:

  + Đơn đề nghị, đề ngày 01/10/2010. Kèm theo chứng từ: Express, VE 451244056 VN ngày 01/10/2010.

  + Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh số: 5632/UBND-ĐMDN ngày 14/10/2010.

  + Quyết định hành chính số: 3745/QĐ-UBND, ngày 20/10/2010.

  + Đơn khiếu nại quyết định (đầu tiên) ngày 01/01/2011. Kèm theo chứng từ Express, VE 443506988 VN ngày 03/01/2011.

  + Đơn kiến nghị (cuối cùng) đề ngày 12/11/2012. Kèm theo chứng từ Express, VE 452887936 VN ngày 12/11/2012.

  + CMND của người khởi kiện.

  - Người khởi kiện xin cam đoan: Kể từ ngày nộp đơn khởi kiện và chứng cứ đến Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Người khởi kiện, chấm dứt việc khiếu nại yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền, đến người có hành vi hành chính, người ra quyết định hành chính. Xin cam kết, nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định, Luật tố tụng hành chính và Tòa án có thẩm quyền./.

  NGƯỜI KHỞI KIỆN

           (đã ký)

                                    Lê Minh Vũ

   

  Ngày 15/8/2013, Tòa án Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa Thông báo trả lại đơn khởi kiện số 04/TB-TA (nội dung có bản chụp đính kèm) với lý do: “..hành vi không giải quyết khiếu nại không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính...” Không đồng ý với Tòa án tỉnh Thanh Hóa người khởi kiện khiếu nại tới Chánh án tỉnh nội dung như sau. Xin Luật sư và Cộng đồng Dân luật tham gia ý kiến!

   

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

  Thanh Hóa, ngày 21 tháng 8 năm 2013

  ĐƠN KHIẾU NẠI

  Kính gửi: Chánh án Tòa án Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa  

  Họ và tên: Lê Minh Vũ (người khởi kiện)

  CMND số: 171.377.144, do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 03/4/2009.

  Đại diện theo ủy quyền của bố đẻ là ông Lê Văn Huy sinh năm 1925.           

  Địa chỉ: Thôn Liên Vinh, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

  Kính đề nghị Chánh án Tòa án Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa xem xét giải quyết:

  - Ngày 11/8/2013 người khởi kiện nộp lại đơn khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là vì: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không giải quyết khiếu nại trong thời gian dài. Căn cứ Luật tố tụng hành chính (Luật TTHC), Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP và Luật khiếu nại 2011.

   

  CĂN CỨ XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, HÀNH VI VÀ QUYỀN KHỞI KIỆN

  + Đối tượng bị kiện là người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh), căn cứ theo điểm b, khoản 2, điều 1, Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 quy định: “Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác thì việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể đó là hành vi hành chính của người có thẩm quyền, không phụ thuộc vào việc họ trực tiếp thực hiện hay phân công, uỷ quyền, uỷ nhiệm cho người khác thực hiện”. Như vậy việc quyết định giải quyết khiếu nại là nhiệm vụ, công vụ cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

  Hành vi hành chính của người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh) căn cứ theo điểm d, khoản 2, điều 1, Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 quy định: “Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác, nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật mà người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác không thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó là hành vi hành chính của người có thẩm quyền, không phụ thuộc vào việc họ đã phân công, uỷ quyền, uỷ nhiệm cho người khác thực hiện”

  + Hành vi hành chính được khởi kiện , căn cứ khoản 6, điều 3 Luật TTHC quy định: Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh sách cử tri”.

  + Hành vi hành chính bị kiện căn cứ khoản 7, điều 3 Luật TTHC quy định:  “Người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, lập danh sách cử tri bị khởi kiện”.

  + Tại khoản 2, điều 3 Luật TTHC cũng quy định: Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”.

  + Quyền khởi kiện vụ án hành chính căn cứ khoản 1, điều 103. Luật TTHC quy định: Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, nhưng hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó”.

  + Vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại điều 28 Luật khiếu nại 2011: “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý…”. Trường hợp cụ thể này hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là quá 30 tháng không giải quyết khiếu nại. Do vậy gia đình chúng tôi được quyền khởi kiện vụ án hành chính theo khoản 1, điều 103 Luật TTHC là đúng. Từ các căn cứ nêu trên, việc người khởi kiện nộp đơn khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là hoàn toàn phù hợp.

  - Ngày 20/08/2013 người khởi kiện ký nhận thông báo trả lại đơn khởi số: 04/TB-TA, của Tòa án Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa, ký ngày 15/8/2013. Lý do trả lại đơn khởi kiện, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu: “hành vi không giải quyết khiếu nại không phải là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính, mà là hành vi bị nghiêm cấm nên có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định nêu trên (khoản 1,2,3,4 điều 67 Luật khiếu nại) và phải được xử lý theo quy định của Luật khiếu nại”. Người khởi kiện không đồng ý với việc Tòa án đưa ra lý do trả lại đơn khởi kiện như trên bởi lẽ:

  - Luật TTHC đã quy định rất rõ về: Hành vi hành chính của người có thẩm quyền và Quyền khởi kiện hành vi hành chính mà người có thẩm quyền vi phạm.

  - Luật khiếu nại 2011 quy định thời hạn giải quyết khiếu nại để xác định hành vi hành chính. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền vi phạm các khoản 1,2,3,4, điều 6 sẽ bị xử lý theo điều 67 Luật khiếu nại.

  + Như vậy Quyết định hành chính, Hành vi hành chính sai phạm của người có thẩm quyền. Được khiếu nại giải quyết theo thẩm quyền, hoặc khởi kiện vụ án hành chính đều đúng được quy định tại khoản 1 điều 31 Luật TTHC: “Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết theo sự lựa chọn của người khởi kiện”.

  - Từ các căn cứ nêu trên người khởi kiện, khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là đúng, kính mong Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định.

  - Khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh là tình thế bắt buộc đối với người khởi kiện bởi không kiện sẽ không có cơ hội nhận lại tài sản của mình. Người khởi kiện rất mong vụ án được thụ lý và tiếp theo là được áp dụng theo điều 7 Luật TTHC về việc rút yêu cầu khởi kiện nếu: UBND tỉnh đồng ý giải quyết theo thẩm quyền đúng, Pháp luật.

  Kính mong Chánh án Tòa án Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa xem xét để vụ án hành chính được thụ lý hồ sơ, hòa giải hoặc xét xử. Thay mặt gia đình người khởi kiện xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                  NGƯỜI KHỞI KIỆN

  Nơi nhận:                                                                                     (Đã ký)

  Như kính gửi                                                                              Lê Minh Vũ

  Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối cao (Báo cáo)                                                  

  Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa (Báo cáo)

  Kèm theo có:                                                                                                  

  Bản poto thông báo số: 04/TB-TA

  Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 23/08/2013 04:49:51 CH Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 23/08/2013 04:36:35 CH

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  8151 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận