Khoản chi được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #485804 28/02/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Khoản chi được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

  Về khoản chi phí ở nước ngoài " Cty ở Việt Nam không trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp bên nước ngoài mà Cty Việt Nam có làm hợp đồng với 1 cty bên nước ngoài chi hộ khoản này, và sau đó bên Việt Nam sẽ chuyển tiền cho bên Cty nước ngoài khoản chi phí này dựa vào hoá đơn chứng từ bên nước ngoài chuyển qua. Như vậy những khoản chi này có hợp lệ và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

   

  Theo quy định tại điểm Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (đã sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013)

  "Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  ...
  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. "

  Để đưa khoản chi này vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì anh cần xuất trình hợp đồng ký kết với bên.

   
  1570 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận