DanLuat 2015

Khoản 2 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2014

Chủ đề   RSS   
 • #415422 10/02/2016

  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Khoản 2 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2014

  Em xin ý kiến các luật sư doanh nghiệp với ạ: Về vấn đề hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo khoản 2 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2014: 
  "2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định."
  Tức là sao ạ. Tức là:
  a) 100% họp & 65% (của 100%) tán thành -> OK, hay:
  b) 65% họp & 100% (của 65%) tán thành -> OK, hay:
  c) 100% họp & 100% (của 100%) tán thành -> OK?
   
  Thanh kiu luật sư :-B
   
  3519 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #415428   10/02/2016

  Dù là thông qua nghị quyết bằng phương pháp biểu quyết tại cuộc họp hay lấy ý kiến bằng văn bản thì nếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đồng ý sẽ có hiệu lực dù không đúng trình tự, thủ tục (tạm gọi là Phương án 3 của bạn).

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (10/02/2016)
 • #415431   10/02/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  LSTranTrongQui viết:

  Dù là thông qua nghị quyết bằng phương pháp biểu quyết tại cuộc họp hay lấy ý kiến bằng văn bản thì nếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đồng ý sẽ có hiệu lực dù không đúng trình tự, thủ tục (tạm gọi là Phương án 3 của bạn).

  Cảm ơn luật sư, nhưng sao đọc kỹ điều khoản trên em vẫn có cách hiểu là nếu tập hợp được toàn bộ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết thì với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt qua mức tối thiểu (hình như 65% hay 75%) là được thông qua và có hiệu lực, bỏ qua vi phạm trình tự, thủ tục. Hay do nhà làm luật viết luật chưa được chặt chẽ ạ?
   
  Báo quản trị |  
 • #415435   10/02/2016

  Chào bạn,

  Luật quy định rõ là "được thông qua" chứ không phải "được họp" với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tôi nhận thấy luật chặt chẽ đấy chứ.

  Nếu họp có mặt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 100% những người này đồng ý thông quá ==> không cần xem xét trình tự, thủ tục.

  Nếu họp <100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc tỷ lệ thông qua <100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty--> xem xét thêm trình tự, thủ tục

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (10/02/2016)
 • #415436   10/02/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  LSTranTrongQui viết:

  Chào bạn,

  Luật quy định rõ là "được thông qua" chứ không phải "được họp" với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tôi nhận thấy luật chặt chẽ đấy chứ.

  Nếu họp có mặt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 100% những người này đồng ý thông quá ==> không cần xem xét trình tự, thủ tục.

  Nếu họp <100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc tỷ lệ thông qua <100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty--> xem xét thêm trình tự, thủ tục

  Oh yeah cảm ơn luật sư, thế nhưng còn thiếu trường hợp: 

  Nếu mà có mặt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và <100% những người này đồng ý thông quá ==> thì có cần xem xét trình tự, thủ tục hay không luật sư (???)

   

   
  Báo quản trị |  
 • #415437   10/02/2016

  Mickeycute viết:

   

  LSTranTrongQui viết:

   

  Chào bạn,

  Luật quy định rõ là "được thông qua" chứ không phải "được họp" với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tôi nhận thấy luật chặt chẽ đấy chứ.

  Nếu họp có mặt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 100% những người này đồng ý thông quá ==> không cần xem xét trình tự, thủ tục.

  Nếu họp <100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc tỷ lệ thông qua <100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty--> xem xét thêm trình tự, thủ tục

   

   

  Oh yeah cảm ơn luật sư, thế nhưng còn thiếu trường hợp: 

  Nếu mà có mặt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và <100% những người này đồng ý thông quá ==> thì có cần xem xét trình tự, thủ tục hay không luật sư (???)

   

  Bạn xem vế trả lời thứ 2 của tôi nhé :"Nếu họp <100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc tỷ lệ thông qua <100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty--> xem xét thêm trình tự, thủ tục"

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (10/02/2016)

0 Thành viên đang online
-