Khiếu nại tố cáo

Chủ đề   RSS   
 • #377991 07/04/2015

  sunghiepcm

  Chồi

  Cà Mau, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2014
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 1120
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Khiếu nại tố cáo

  ông a thưa ông b lên phường.Phường xuống địa bàn làm việc. Thi ông b yêu cầu cán bộ phường mượn đơn thưa của ông a photo copy.Vậy cho em hỏi cán bộ phường có quyền từ chối yêu cầu đó không?

   
  3274 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #378095   08/04/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4088)
  Số điểm: 31538
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1949 lần


  sunghiepcm viết:

  ông a thưa ông b lên phường.Phường xuống địa bàn làm việc. Thi ông b yêu cầu cán bộ phường mượn đơn thưa của ông a photo copy.Vậy cho em hỏi cán bộ phường có quyền từ chối yêu cầu đó không?

  Chào bạn.

  Người bị khiếu nại, tố cáo chỉ được biết nội dung bị khiếu nại, tố cáo chứ không được phô tô đơn khiếu nại và nhất là đơn tố cáo vì phải giữ kín tên người tố cáo.

   
  Báo quản trị |  
 • #378181   08/04/2015

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3552 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Luật tố cáo quy định:

  Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

  1. Người tố cáo có các quyền sau đây:

  a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  b) Được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình;

  c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết tố cáo;

  d) Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết;

  đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập;

  e) Được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

  2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;

  b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;

  c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình;

  d) Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.

  Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

  1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây:

  a) Được thông báo về nội dung tố cáo;

  b) Đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;

  c) Nhận thông báo kết luận nội dung tố cáo;

  d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật;

  đ) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra.

  2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

  c) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

  Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo

  1. Người giải quyết tố cáo có các quyền sau đây:

  a) Yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;

  b) Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo;

  c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;

  d) Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật;

  đ) Kết luận về nội dung tố cáo;

  e) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

  2. Người giải quyết tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo;

  b) Áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo, người cung cấp thông tin có liên quan đến việc tố cáo;

  c) Không tiết lộ thông tin gây bất lợi cho người bị tố cáo khi chưa có kết luận về nội dung tố cáo;

  d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo;

  đ) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật của mình gây ra.

   

  Với những quy định trên thì cán bộ phường có quyền từ chối yếu cầu của B về việc photocopy đơn thưa của ông A.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #378203   08/04/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 300 lần


  Nếu là Đơn tố cáo thì phải giử bí mật....Phường để lộ thông tin  của người tố cáo hay khiếu nại là sai.....

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |