DanLuat
×

Thêm bình luận

Khi thu đất rừng phòng hộ của người dân, thì người dân có được đền bù không?

(taydia)

  •  24885
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…