DanLuat 2015

Khi mua đất của người mất năng lực hành vi dân sự thì thực hiện giao dịch với người đại diện hay người giám hộ?

Chủ đề   RSS   
 • #496696 12/07/2018

  Khi mua đất của người mất năng lực hành vi dân sự thì thực hiện giao dịch với người đại diện hay người giám hộ?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật dân sự 2015:"Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện."

  Theo quy định tại Điều 136 Bộ luật dân sự 2015 về người đại diện bao gồm:

  "1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

  2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

  3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

  4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự"

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Bộ luật dân sự 2015:"Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ."

  Như vậy,  khi một người mất năng lực hành vi dân sự muốn thực hiện giao dịch phải thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật ở đây được hiểu là người giám hộ và người giám hộ phải thực hiện việc đăng ký giám hộ với Cơ quan Nhà nước để thực hiện giao dịch.

   

  Cập nhật bởi trantanhung95@gmail.com ngày 12/07/2018 07:40:18 CH
   
  221 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-