Khi doanh nghiệp phát sinh mua tài sản mới có phải làm thông báo và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới không?

Chủ đề   RSS   
 • #544249 26/04/2020

  nhatgiabao
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2885
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 97 lần


  Khi doanh nghiệp phát sinh mua tài sản mới có phải làm thông báo và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 45/2013/TT-BTC về nguyên tắc quản lý khấu hao tài sản cố định (sau đây gọi là "TSCĐ") thì:

  "1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

  2. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

  Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ   = Nguyên giá của TSCĐ - Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

  3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

  4. Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường."

  Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 của Thông tư 45/2013/TT-BTC thì Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

  Như vậy, trường hợp doanh nghiệp phát sinh mua TSCĐ mới thì cần phải thực hiện quản lý khấu hao TSCĐ đúng nguyên tắc pháp luật quy định và thực hiện Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao TSCĐ đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện khấu hao TSCĐ đó.

   

   

  Bảo Bảo

   
  2501 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận