Khi bàn giao quỹ bảo trì sang Ban quản trị chung cư thì có phải chuyển cả lãi suất ngân hàng kể từ ngày gửi không?

Chủ đề   RSS   
 • #561904 31/10/2020

  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (487)
  Số điểm: 3226
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 60 lần


  Khi bàn giao quỹ bảo trì sang Ban quản trị chung cư thì có phải chuyển cả lãi suất ngân hàng kể từ ngày gửi không?

  Căn cứ Điều 109 Luật Nhà ở 2014 quy định:
  "Điều 109. Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

  1. Đối với kinh phí bảo trì quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu kinh phí của người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý kinh phí này và thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết.

  Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của Luật này và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết; trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí này thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao theo quy định của Chính phủ.
  ..."

  Theo đó khi chuyển giao kinh phí bảo trì, chủ đầu tư phải chuyển giao bao gồm cả gốc và lãi.

   
  251 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận