Khấu trừ thuế trong trường hợp mặt hàng kinh doanh có tiêu hao

Chủ đề   RSS   
 • #500046 19/08/2018

  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Khấu trừ thuế trong trường hợp mặt hàng kinh doanh có tiêu hao

  Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

  Từ những quy định trên, việc tiêu hao khi nguyên liệu (hàng hóa) thì có thể được xem làKhoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” và không thuộc “Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế” nên Doanh nghiệp sẽ được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Tuy nhiên, doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất, nhưng không phải nộp cho cơ quan thuế mà lưu tại doanh nghiệp, xuất trình khi được kiểm tra.

   

   
  1449 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận