Khấu hao với TSCĐ không còn sử dụng

Chủ đề   RSS   
 • #277404 24/07/2013

  huongnhaind

  Female
  Mầm

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2012
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 610
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 1 lần


  Khấu hao với TSCĐ không còn sử dụng

  Xin chào Luật sư!

  Em xin hỏi về một vấn đề như sau: Công ty em có dây chuyền máy móc còn giá trị nhưng không sử dụng nữa.

  Một năm nay em đã không trích khấu hao đối với TSCĐ này. Nhưng theo quy định của TT45/2013 :"Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này".

  Như vậy, đối với TSCĐ này em có phải trích KH không?

  Em chân thành cảm ơn!

   

   
  37908 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #277548   25/07/2013

  tran-toan
  tran-toan

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 48 lần


  Theo quy định hiện hành, bạn vẫn phải trích khấu hao đối với tài sản trên.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tran-toan vì bài viết hữu ích
  huongnhaind (25/07/2013)
 • #278240   29/07/2013

  toan.tx
  toan.tx

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/10/2012
  Tổng số bài viết (38)
  Số điểm: 238
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 24 lần


  Bạn vẫn được trích khấu hao bình thường, tuy nhiên bạn cần lưu ý là khoản chi phí khấu hao của tài sản này sẽ không được tính vào chi phí khi xác định thuế TNDN.

   
  Báo quản trị |  
 • #278400   30/07/2013

  hoangngocanh.cttb
  hoangngocanh.cttb

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:25/03/2011
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

  - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

  - TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

  - TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

  - TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

  - TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

  - TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

  - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

  2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

  3. Trường hợp TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp căn cứ vào thời gian và tính chất sử dụng các tài sản cố định này để thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

  4. TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, khắc phục được, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường của tập thể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm và giá trị thu hồi được (nếu có), doanh nghiệp dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp. Trường hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

  5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê.

  6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

  7. Trường hợp đánh giá lại giá trị TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì các TSCĐ này phải được các tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định giá trị nhưng không thấp hơn 20% nguyên giá tài sản đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này là thời điểm doanh nghiệp chính thức nhận bàn giao đưa tài sản vào sử dụng và thời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm. Thời gian cụ thể do doanh nghiệp quyết định nhưng phải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện.

  Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thời điểm trích khấu hao của các TSCĐ nói trên là thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần.

  8. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phần chênh lệch tăng của vốn nhà nước giữa giá trị thực tế và giá trị ghi trên sổ sách kế toán không được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thời gian không quá 10 năm. Thời điểm bắt đầu phân bổ vào chi phí là thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

  9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

  10. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, doanh nghiệp đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyên giá tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ thời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia (:) thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo quy định.

  11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.

   
  Báo quản trị |  
 • #286264   14/09/2013

  Cho minh hỏi với, Doanh nghiệp mình cũng có 1 dàn máy không sử dụng

  Nếu TSCĐ không còn sử dụng nữa thì vẫn được trích khấu hao và tính chi phí

  Nhưng có được tính vào chi phí để tính TNDN không

  Nếu không được tính thì trích khấu hao theo dõi ngoài để theo dõi giá trị còn lại thôi ah

  các bạn có thẻ trích dẫn hộ mình khoản nào, điều nào của thông tư nào nhé

  mình cảm ơn

  Cập nhật bởi phuongktbg ngày 14/09/2013 04:54:46 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #286687   17/09/2013

  Olympios
  Olympios
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (121)
  Số điểm: 712
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 67 lần


  Bạn vẫn phải trích khấu hao vì thực tế có sử dụng hay ko thì tài sản vẫn hao mòn theo thời gian.

  Tuy nhiên vì chi phí này ko liên quan đến hoạt động SXKD do đó không được đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Olympios vì bài viết hữu ích
  phuongktbg (18/09/2013)
 • #286855   18/09/2013

  Mình cảm ơn!

  Cho mình hỏi thêm nhe

  TSCD đó của mình sd trong 14 năm, và đến năm 2014 là hết, Nếu trích KH khi hao mòn hết mình có thể bán thành sắt vụn được khong hay phải xuất hóa đơn, hay như thế nào? mình chưa làm trường hợp này bao giờ

   
  Báo quản trị |  
 • #286871   18/09/2013

  Olympios
  Olympios
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (121)
  Số điểm: 712
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 67 lần


  Nguyên tắc khi thanh lý tài sản cố định thì bạn phải có quyết định thanh lý (HĐQT hoặc TGĐ tùy theo quy chế công ty), lập Hội đồng thanh lý (thông thường gồm TGĐ, KTT và 1 số thành viên khác), đánh giá lại giá trị thanh lý và hội đồng thanh lý phải lập biên bản thanh lý.

  Khi thanh lý TSCĐ bạn phải xuất hóa đơn theo đúng quy định.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Olympios vì bài viết hữu ích
  phuongktbg (18/09/2013)
 • #286879   18/09/2013

  thế KH hết rồi thì xuất hóa đơn gì nhỉ?

   
  Báo quản trị |  
 • #286883   18/09/2013

  Olympios
  Olympios
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (121)
  Số điểm: 712
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 67 lần


  Bạn vẫn phải xuất hóa đơn theo giá bán và ghi nhận vào thu nhập khác bình thường, đâu liên quan gì đến giá trị còn lại của TSCĐ đâu.

  Ví dụ tài sản 100tr, khấu hao 90tr, giá trị còn lại 10tr, tuy nhiên giá bán được là 15tr thì bạn xuất hóa đơn 15tr (giả sử thuế GTGT là 1,5tr), hạch toán:

  Nợ 811: 10tr (giá trị còn lại)         và                 Nợ 131: 16,5tr

  Nợ 214: 90tr                                                               Có 711: 15tr

     Có 211: 100tr                                                          Có 333: 1,5tr

   
  Báo quản trị |  
 • #286890   18/09/2013

  cảm ơn nhé

  Mình muốn hỏi thêm

  ĐV mình sản xuất hàng Lâm sản ( gỗ bạch đàn)

  khi mình xin bảng kê lâm sản có xác nhận của kiểm lâm, mình cũng chưa hiểu 1 bộ chứng từ đầy đủ pháp lý thì cần những cái gì?

  Tại vì bảng kê đó có chữ ký của kiểm lâm, hộ dân,  như vậy đã đủ chưa

   
  Báo quản trị |  
 • #286893   18/09/2013

  Olympios
  Olympios
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (121)
  Số điểm: 712
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 67 lần


  Hi cái này theo hướng dẫn TT 123 mình chỉ biết là cần lập Bảng kê theo mẫu 01/TNDN như bạn nói (có chữ ký của hộ dân và Giám đốc bên bạn), ngoài ra do đầu vào của bạn là Lâm sản thì cần xác nhận của Kiểm lâm địa phương (cái này có đứa bạn mình làm cũng bảo). Còn hàng Lâm sản vốn bị kiểm soát chặt nên cần thêm gì nữa không thì mình ko rõ đâu nhá.

   
  Báo quản trị |  
 • #286897   18/09/2013

  vậy hả, bạn cho mình xin sđt của bạn đấy được không, mình muốn hỏi kỹ hơn về vấn đề này,

  tại vì cũng không chắc lắm như vậy đã đủ chưa chứng từ pháp lý chưa

   
  Báo quản trị |  
 • #286906   18/09/2013

  Olympios
  Olympios
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (121)
  Số điểm: 712
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 67 lần


  Thật ra nó tính buôn gỗ, đợt có nói với mình chứng từ lưu thông cần có xác nhận kiểm lâm, sau đấy nó ko làm nữa.

  Còn theo thông tư 123 hướng dẫn về Thuế TNDN thì chỉ cần Bảng kê mẫu 01 là đủ, mình đọc công văn các Cục Thuế hướng dẫn ko thấy cái nào y/c thêm chứng từ khác, bạn có thể tham khảo thêm trên google. Ngoài ra bạn có xác nhận của kiểm lâm trên Bảng kê vậy đã khẳng định chắc chắn thêm nguồn gốc số gỗ rồi, mình thấy có mấy công ty cũng hỏi như bạn (là có Bảng kê và dấu kiểm lâm) đều được Thuế trả lời chỉ cần Bảng kê.

  Trường hợp vận chuyển gỗ bạn có thể tham khảo thêm 2 thông tư của Bộ NN và PTNN là: TT Số 01/2012/TT-BNNPTNT "Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản" và Thông tư Số: 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung TT trên. Tuy nhiên theo mình TT này chỉ hướng dẫn về hồ sơ gốc gác Lâm sản khi kinh doanh và lưu thông, còn về mặt Thuế làm theo TT 123 là được (tuy vậy nên có thêm dấu búa xác nhận của Kiểm lâm).

  Để chắc ăn hơn tốt nhân bạn hỏi Cục Thuế quản lý trực tiếp.

   
  Báo quản trị |  
 • #324724   23/05/2014

  buihg94
  buihg94

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:23/05/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mọi người ai biết cho mình hỏi với

  tháng 6 doanh nghiệp sẽ thanh lí 1 nhà kho có nguyên giá 120 triệu

  tháng 8 doanh nghiệp sẽ thanh lí 2 xe tải không cần dùng có nguyên giá 90 triệu

  cho mình hỏi tháng 6 và tháng 8 doanh nghiệp có phải trích khấu hao không?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #325553   29/05/2014

  Olympios
  Olympios
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (121)
  Số điểm: 712
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 67 lần


  buihg94 viết:

  mọi người ai biết cho mình hỏi với

  tháng 6 doanh nghiệp sẽ thanh lí 1 nhà kho có nguyên giá 120 triệu

  tháng 8 doanh nghiệp sẽ thanh lí 2 xe tải không cần dùng có nguyên giá 90 triệu

  cho mình hỏi tháng 6 và tháng 8 doanh nghiệp có phải trích khấu hao không?

  Về nguyên tắc cty bạn vẫn phải trích khấu hao cho đến trước ngày thanh lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #460100   06/07/2017

  kienloan1968
  kienloan1968

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2014
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  anh chị nào biết cho em hỏi công ty em có ghi tài sản cố định trong sổ kế toán nhưng không khấu hao khi giải thể doanh nghiệp xếp em hỏi mình không cần thanh lý tài sản được không ?

   
  Báo quản trị |  
 • #474118   09/11/2017

  Anh, chị cho em hỏi trường hợp này với ạ! Công ty em có 1 số TSCĐ theo quy định thì đã hết số năm được khấu hao, nhưng vì doanh nghiệp ít sản xuất đến nên kế toán cũ chỉ trích khấu hao rất ít, giờ giá trị còn lại vẫn lớn và vẫn đang khấu hao nhưng thời hạn khấu hao thì đã hết từ năm 2012 rồi ạ!

   
  Báo quản trị |