Khấu hao tài sản cố định cho vốn góp đã qua sử dụng

Chủ đề   RSS   
 • #349961 14/10/2014

  Khấu hao tài sản cố định cho vốn góp đã qua sử dụng

  Nhờ luật sư tư vấn giùm :

       Cty e là cty TNHH MTV được thành lập từ xí nghiệp trực thuộc của tổng cty. Do tổng cty làm chủ sở hữu với vốn góp là các TSCĐ đã qua sử dụng nhưng không thực hiện đáng giá lại TSCĐ như Trạm trộn bê tông nhựa nóng, Trạm điện hạ thế , đường nội bộ.  Vậy thời gian trích khấu hao của những Tsan đó như thế nào, Có phải lấy khung quy định trừ đi số năm mà ở tổng công ty đã trích hay không?

   
  2539 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận