Khai thuế tncn hàng quý

Chủ đề   RSS   
 • #78650 12/01/2011

  dinhchinhkt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2010
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Khai thuế tncn hàng quý

  xin chào!

   E có thắc mắc về thuế TNCN như sau: hàng tháng, quý cty e ko phát sinh thu nhập chịu thuế thì có phải nộp tờ khai theo tháng, quý ko? hay Cty E chỉ làm quyết toán thuế TNCN năm là dc? nếu nộp tờ khai thì trong bảng kê mh bỏ trống có dc ko?

  cty E năm 2010 chưa nộp tờ khai tháng, quý thuế tncn

   
  18378 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #78817   13/01/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Chào bạn!

  Theo phần chữ đỏ gạch chân bên dưới của CV 2970/TCT-TNCN thì DN bạn không phải làm tờ khai thuế TNCN tạm tính hàng tháng/quý nếu không phát sinh số thuế TNCN phải nộp.
  Riêng tờ khai quyết toán thuế TNCN năm thì phải nộp bình thường dù có phát sinh hay không phát sinh sóố thuế TNCN phải nộp vào NSNN.

       BỘ TÀI CHÍNH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỔNG CỤC THUẾ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            

  Số: 2970  /TCT-TNCN                                                Hà Nội, ngày 20  tháng7 năm 2009 

  V/v Khai và quyết toán thuế TNCN

  đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

        Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

              Thời gian qua Tổng cục thuế nhận được công văn và ý kiến của một số Cục thuế địa phương hỏi về việc khai thuế tháng và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về khai thuế tháng:         

  - Tại tiết 2.1.1,điểm 2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai thuế tháng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

  ” Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong tháng nếu có phát sinh việc khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện kê khai hàng tháng theo mẫu số 02/KK-TNCN (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công ) và nộp tờ khai cho cơ quan thuế theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.

  #ff0000; text-decoration: underline;">Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

  - Tại tiết 2.1.2 điểm 2 Mục II Phần D của Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên qui định:

  ” Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai theo quí. Thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quí sau.”

  Đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trả thu nhập trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

  2.Về quyết toán thuế:

  Tại tiết 2.1.3, điểm 2,Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

              ” Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo qui định cụ thể sau:

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê chi tiết sau:

  + Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp hay chưa phải nộp thuế....

              ...............

              Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế cần nghiên cứu và cập nhập một cách đầy đủ về chính sách cũng như các hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân, đồng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn trong nội bộ cũng như đối với cơ quan chi trả và người nộp thuế nhằm thực hiện tốt Luật thuế TNCN.

              Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và tổ chức thực hiện./.

                                                                                                   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG      

  Nơi nhận:                                                                                                       đã ký

  - Như trên.

  - Ban PC, CST

  - Lưu VT, TNCN. Vân

                                                           Phạm Duy Khương      

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #79307   16/01/2011

  baovy2010
  baovy2010

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2010
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Còn mình đang bị mắc một vấn đề đây.
  Giám đốc và phó giám đốc bên mình đều đứng tên 2 Cty, nên có thu nhập của cả 2 bên. Nhưng đến khi khấu trừ thuế thì bên mình khấu trừ hết, không trừ 4.000.000đ cho cá nhân, không giảm trừ gia cảnh,
  Nhưng theo nhiều thông tin thì mình phải trích tỷ lệ 10% trên tổng thu nhập
  Giám đốc và phó giám đốc mình đều ký hợp đồng dài hạn của cty, không phải làm bán thời gian, do đó mình chỉ nhân tỷ lệ là 5% tren tổng thu nhập. Giờ mình phải làm như thế nào? và trích tỷ lệ nào là đúng
   
  Báo quản trị |