Khai thuế nhà thầu

Chủ đề   RSS   
 • #511220 30/12/2018

  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Khai thuế nhà thầu

  Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì đối tác bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 

  Về hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu thì căn cứ vào khoản 4 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

  - Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;

  - Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp Bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).

  - Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với trường hợp tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh).

  Căn cứ điểm b.1 khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì hồ sơ khai thuế nhà thầu gồm:

  Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);

  - Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

   

   

   
  775 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận