DanLuat 2015

Khai thác mỏ cát

Chủ đề   RSS   
 • #422687 25/04/2016

  khaithaccat

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Khai thác mỏ cát

  Thưa luật sư: bên công ty em có một mỏ cát đã được cấp giấy phép từ năm 2011.nhưng do chuyển đổi ngành nghề nên chưa tổ chức khai thác,nay muốn nhượng lại cho một công ty khác khai thác,nhưng vì chưa khai thác nên không đủ điều kiện nhượng quyền khai thác.bên em có ý định cứ để bên công ty bạn khai thác và pháp nhân vẫn bên công ty em theo dạng hợp tác khai thác có được không.hay làm theo mô hình công ty mẹ con thì thủ tục như thế nào ạ.mong luật sư tư vấn giúp em.

   
  2219 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #448600   03/03/2017

  clevietkimlaw4
  clevietkimlaw4
  Top 500
  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/12/2016
  Tổng số bài viết (153)
  Số điểm: 855
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 19 lần


  Chào bạn, với những thông tin mà bạn cung cấp tôi xin có một vài trao đổi với bạn như sau:

  - Trước hết, tôi muốn lưu ý bạn về giấy phép khai thác khoáng sản mà bạn được cấp từ năm 2011:

   Điều 58 Luật Khoáng sản 2010 quy định như sau về thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản:

  “1. Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  a) Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ, trừ trường hợp bất khả kháng;

  b) Sau 12 tháng, kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng;

  c) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 của Luật này mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có thông báo bằng văn bản;

  d) Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

  2. Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  a) Giấy phép bị thu hồi;

  b) Giấy phép hết hạn;

  c) Giấy phép được trả lại;

  d) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản giải thể hoặc phá sản….”

  Theo như thông tin mà bạn cung cấp, từ năm 2011 tới nay bạn vẫn chưa tổ chức khai thác với lý do là chuyển đổi ngành nghề, đây không phải trường hợp bất khả kháng. Bạn không cung cấp thông tin cụ thể về tình trạng hiện tại giấy phép khai thác khoáng sản. Theo quy định của Luật khai thác khoáng sản 2010, bạn nên lưu ý thêm về giấy phép khai thác khoáng sản mà bạn được cấp từ năm 2011.

  -Thứ hai, Về việc hợp tác khai thác mỏ với công ty khác trong trường hợp công ty bạn đã có giấy phép khai thác khoáng sản:

  Nếu bạn muốn hợp tác khai thác mỏ với công ty khác, bạn có thể lập hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).  Khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định như sau:” Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.”

  Do bạn không cung cấp rõ thông tin công ty mà bạn hợp tác là doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp nước ngoài nên các quy định về thủ tục đối với hợp đồng BCC của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo, bạn có thể tham khảo thêm các quy định trong Luật Đầu tư 2014, và Luật Khoáng sản 2010.

  “Điều 28. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC:

  1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

  2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

  3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.”

  Điều 29. Nội dung hợp đồng BCC:

  1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

  b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

  c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

  d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

  đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

  e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

  g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

  2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

  3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.”

  -Về vấn đề hơp tác bằng hình thức công ty con và công ty mẹ:

  Tôi không hiểu rõ hình thưc hợp tác công ty mẹ và công ty con giữa hai pháp nhân độc lập về vốn của bạn là gì. Tuy nhiên, có một hình thức hợp tác có bản chất giống như bạn đề cập, đó là hai công ty hợp tác góp vốn thành lập một pháp nhân mới, sau đó lập dự án đầu tư khai thác mỏ (thẩm quyền giải quyết là UBND cấp tỉnh – nơi có mỏ), sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, sẽ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (tại UBND cấp tỉnh nơi có mỏ) và tiến hành các hoạt động khai thác. Bạn cần lưu ý thêm do công ty mới thành lập  là một pháp nhân hoàn toàn độc lập với hai công ty góp vốn, nên bạn phải xin lại giấy phép khai thác khoáng sản đối với công ty mới này.

  Liên quan tới các vấn đề về thủ tục, bạn có thể tham khảo các quy định pháp luật về chuyển nhượng vốn góp đối với loại hình công ty mà bạn định thành lập, quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với việc liên doanh với công ty nước ngoài) tại Luật Đầu tư 2014, thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Luật Khoáng sản 2010).

  Bạn cần cần nhắc lựa chọn hình thức hợp tác khai thác phù hợp với mục tiêu, và chiến lược của công ty. Có sự khác biệt về những ưu nhược điểm đối với từng phương thức hợp tác. Đối với hơp đồng hợp tác kinh doanh, các bên có quyền quản lý điều hành công ty mới ngang nhau, tùy thuộc vào nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng, không phụ thuộc vào số vốn hai bên đóng góp và loại hợp đồng này có lợi thế là không phải thành lập pháp nhân nên việc thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư rất nhanh chóng và tốn ít chi phí. Tuy nhiên, vì không có pháp nhân riêng nên rất khó kiểm soát được hoạt động của mỗi bên trong kinh doanh, vì hai bên phải dùng con dấu chung. Đặc biệt là trong việc hạch toán chi phí.

  Còn  đối với thành lập một pháp nhân mới, bên nào có lượng vốn góp lớn hơn thường chiếm nhiều quyền quản lý điều hành hơn.  Vì thành lập một pháp nhân mới nên sẽ  có quy chế tổ chức hoạt động chặt chẽ, nên dễ dàng kiểm soát trong vấn đề quản lý điều hành cũng như hạch toán chi phí. Tuy nhiên hai bên phải đăng kí thành lập một pháp nhân mới nên sẽ tốn chi phí và thời gian. Sau khi hoạt động kinh doanh, đầu tư chấm dứt các bên phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp nên hợp đồng liên doanh ít linh hoạt hơn hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  Hiện tại, do các thông tin bạn cung cấp còn hạn chế nên tôi chỉ có thể trả lời sơ bộ cho bạn như trên. Để có thể có được câu trả lời chính xác hơn, bạn nên liên hệ trực tiếp với luật sư để cung cấp thêm những thông tin cụ thể, cũng như trao đổi để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.

  Trân trọng!

  Chuyên viên tư vấn: Lê Thị Hoài Thu

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-