Khái niệm cơ bản về phạm tội

Chủ đề   RSS   
 • #550147 27/06/2020

  Khái niệm cơ bản về phạm tội

  Theo Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015:

  1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

  2. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

  Bản chất của tội phạm thì có 4 thuộc tính sau: Tính nguy hiểm cho xã hội, tính có lỗi, tính trái pháp luật hình sự và tính phải chịu hình phạt. Hiện nay trong Khoa học pháp lý hình sự, đa số đều thống nhất với bốn đặc điểm nêu trên của tội phạm. Nhưng một số nhà khoa học cho rằng cần phải bổ sung thêm một số đặc điểm khác. Như còn có quan điểm cho rằng nên bổ sung tính phi đạo đức, tuy nhiên đạo đức phụ thuộc vào quan điểm, quan niệm của mỗi người và mỗi cộng đồng. Vì vậy, tính phi đạo đức không được coi là một đặc điểm của tội phạm. 

   
  102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận