Kế toán trưởng Công ty mẹ không thể được bổ nhiệm ở Công ty con?

Chủ đề   RSS   
 • #501116 31/08/2018

  Kế toán trưởng Công ty mẹ không thể được bổ nhiệm ở Công ty con?

  Xin chào Luật sư.

  Luật sư có thể cho biết căn cứ nào cho rằng tại Công ty hạch toán độc lập thì Kế toán trưởng Công ty mẹ không thể được bổ nhiệm ở Công ty con hay không?

  Thanks,

   
  702 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận