Kế toán trưởng có vị trí pháp lý như thế nào trong pháp luật về doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #297550 16/11/2013

  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 59 lần


  Kế toán trưởng có vị trí pháp lý như thế nào trong pháp luật về doanh nghiệp

  Theo Luật doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thì em thấy chỉ có quy định về Người đại diện theo pháp luật là người nhân danh công ty thực hiện và chịu trách nhiệm mọi mặt, chứ em có thấy quy định cụ thể hay dẫn chiếu đến một quy định nào cụ thể về Kế toán trưởng đâu nhỉ?

  Em xin được hỏi:

  1. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng có phải gửi đến cơ quan thẩm quyền nào k nhỉ (ví dụ cơ quan đăng ký kinh doanh)?

  2. Nếu đơn vị kế toán có vi phạm pháp luật về kế toán, thì người chịu trách nhiệm là Người đại diện theo pháp luật (thường là Giám đốc) hay Kế toán trưởng? 

   

   

  Cập nhật bởi anhminhhh ngày 17/11/2013 04:06:10 SA
   
  3617 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #297569   16/11/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14676)
  Số điểm: 101630
  Cảm ơn: 3363
  Được cảm ơn 5215 lần
  SMod

  Bạn đã đọc luật kế toán 2003 chưa ?

   
  Báo quản trị |  
 • #297704   17/11/2013

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 59 lần


  Em đã đọc rồi.:)

   
  Báo quản trị |  
 • #297710   17/11/2013

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 59 lần


  Thực chất câu hỏi của em là áp dụng pháp luật về doanh nghiệp để giải quyết các tình huống, tất nhiên ai cũng biết pháp luật về kế toán có quy định gì nhưng tại sao lại phải "đọc luật kế toán 2003"?

  Thực chất là bạn ntdieu trả lời tắt lắm khi khiến cho vấn đề bị hiểu sai đi, theo em cần phải có căn cứ sau trước đã:

  LUẬT DOANH NGHIỆP
   
  Điều 9. Nghĩa vụ của doanh nghiệp
   
  1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
   
  2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.
   
  3. Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
   
  4. Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.
   
  5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
   
  6. Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
   
  7. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.
   
  8. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  Bây giờ thì chúng ta mới có căn cứ để "đọc luật kế toán 2003", và câu hỏi xin nêu lại như sau mong các bạn cùng tháo gỡ giùm em, em xin được hỏi:
   
  1. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng có phải gửi đến cơ quan thẩm quyền nào k nhỉ (ví dụ cơ quan đăng ký kinh doanh)?
   
  2. Nếu đơn vị kế toán có vi phạm pháp luật về kế toán, thì người chịu trách nhiệm là Người đại diện theo pháp luật (thường là Giám đốc) hay Kế toán trưởng? 
   
   
  Báo quản trị |