kế toán trưởng

Chủ đề   RSS   
  • #417476 02/03/2016

    kế toán trưởng

    Cho cháu hỏi, kế toán trưởng của đơn vị kế toán nhà nước thì có gì khác biệt so với kế toán trưởng của các doanh nghiệp

     
    2219 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận