Kế toán cần làm gì với công ty mới thành lập?

Chủ đề   RSS   
 • #431135 18/07/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1683 lần


  Kế toán cần làm gì với công ty mới thành lập?


  http://www.youtube.com/watch?v=I8wgPtC5MCM

  1. Kê khai thuế môn bài

  - Nếu đã có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập ghi trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

  - Nếu chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập ghi trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

  Mức thuế Môn bài được quy định tại Thông tư 96/2002/TT-BTC và Thông tư 42/2003/TT-BTC

  2. Khai thuế Gía trị gia tăng

  - Doanh nghiệp mới thành lập muốn áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ thì gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo PP Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế. Điều kiện trong trường hợp này là phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hóa đơm mua sắm TSCĐ đầu vào

  - Trường hợp áp dụng phương pháp tính trực tiếp thì không cần thông báo gì cả

  - Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo Quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, và áp dụng ổn định trong chu kỳ 3 năm.

  Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

  3. Khai thuếThu nhập doanh nghiệp

  - Doanh nghiệp sẽ phải tự tính thuế TNDN tạm tính theo quý và nộp cho cơ quan thuế theo quy định, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

  - Cuối năm thì nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

  Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

  4. Khai thuế Thu nhập cá nhân

  - Nếu không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí (mẫu 02/KK-TNCN), nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

  - Trường hợp có phát sinh thuế phải nộp thì thực hiện như sau:

  + Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

  + Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

  Tham khảo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

  5. Hóa đơn

  - Trường hợp DN đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo Phương pháp Khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận:

   + Có thể đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng,

  + Sau khi có hóa đơn thì làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi quý phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC), chậm nhất là ngày 30 quý sau.

  - Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.

  Tham khảo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC

  6. Tài khoản Ngân hàng

  - Doanh nghiệp có thể mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch vì theo quy định, hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.

  - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

  Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC

  7. Khai báo lao động và Bảo hiểm xã hội

  - Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

  - Đăng ký thang bảng lương theo quy định

  Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Quyết định 959/QĐ-BHXH, Quyết định 1018/QĐ-BHXH.

  8. Bảng định mức nguyên vật liệu

  - Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xây dựng định mức, mức tiêu hao nguyên vật liệu. Bảng này sẽ được lưu tại Doanh nghiệp

  Tham khảo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC

  9. Thông báo Phương pháp khấu hao Tài sản cố định

  - Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

  Tham khảo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC

  Nguồn: ketoanthienung, Tôi yêu kế toán

  Cập nhật bởi trang_u ngày 18/07/2016 03:16:35 CH
   
  11105 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  suongdtv@gmail.com (24/08/2017) comay_vh (18/07/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận