KÊ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN BỎ SÓT (CV 92/TCT-KK ngày 10/1/2017 của TCT)

Chủ đề   RSS   
 • #445502 18/01/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  KÊ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN BỎ SÓT (CV 92/TCT-KK ngày 10/1/2017 của TCT)

  KÊ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN BỎ SÓT
   
  Công văn số 92/TCT-KK ngày 10/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn bỏ sót
   
  Kính gửi:
  - Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
  - Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn
  (Đ/c: KCN Lễ Môn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
   
  Trả lời công văn số 165/CV-SLS.TCKT đề ngày 22/11/2016 của Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn về kê khai khấu trừ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào bỏ sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
   
  Căn cứ các quy định tại:
   
  - Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:
   
  "Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."
   
  - Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:
   
  "2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.
   
  Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
   
  Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh".
   
  Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn đối với các kỳ tính thuế có liên quan đến các hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra trước hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế, căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý theo quy định Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
   
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

  _______________________________________

  Nhân đây, kính gửi lời chúc đến toàn thể các bạn đọc, Ban Giám Đốc cùng anh chị em CBNV Công ty Cổ Phần LawSoft cùng gia quyến và các thành viên Dân Luật hưởng 1 mùa XUÂN VẠN SỰ AN KHANG - VẠN SỰ LÀNH và đạt nhiều thành công hơn nữa.

  Thân
   
  2364 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  imp_1719 (19/01/2017) ThanhLongLS (18/01/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận