DanLuat 2015

Kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ

Chủ đề   RSS   
 • #329058 19/06/2014

  Kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ

  Kính gửi Dân Luật!

   

  Theo hướng dẫn tại tiết e, mục 5, Điều 9, Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế có hiệu lực đến cuối 2013 về điều chỉnh thuế GTGT trong trường hợp điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ thì:

   #0000cd">e) Việc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

  #0000cd">Trường hợp 1: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh; không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

  #0000cd">Ví dụ 1:

  #0000cd">Công ty E vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ từ 200 triệu đồng xuống còn 100 triệu đồng (giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng) thì người nộp thuế không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng và không phải tính phạt chậm nộp, mà điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ của tháng 1/2011 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011, tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước).

  Tôi luôn thực hiện theo đúng hướng dẫn này. Tuy nhiên, khi kiểm tra thuế, các đoàn kiểm tra đều tính lại như sau:

  -Tiếp theo ví dụ trên, giả sử đến tháng 03/2011, Công ty E phát sinh số thuế phải nộp 50 triệu đồng, các đoàn kiểm tra cộng số thuế 100 triệu đồng kê khai sai của tháng 01/2011 vào tháng 3/2011 và truy thu, tính phạt chậm nộp trên số thuế 100 triệu này. Theo họ, Công ty E khi phát hiện ra sai sót ở tháng 01/2011 có nghĩa vụ phải biết cộng thêm 100tr vào tháng 03/2011 và đi nộp số tiền thuế này.

  Theo tôi, xử lý như thế này là trái với hướng dẫn của Thông tư 28 vì không đưa số thuế điều chỉnh giảm vào kỳ lập hồ sơ điều chỉnh (08/2011).

  Dân Luật và các bạn có cách nào giúp mình giải thích cho cán bộ thuế hiểu và chấp nhận quan điểm của mình hoặc chỉ cho mình qui định nào hướng dẫn cán bộ thuế xử lý như trên?

   

   
  3480 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-