DanLuat 2015

Kế hoạch, tình hình phát triển kinh tế xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #5651 14/04/2008

  hoaly1505

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kế hoạch, tình hình phát triển kinh tế xã hội

  Em đang tìm hiểu về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội 2000-2010. Em không hiểu những thông tin như vậy thì có thể xem chính xác ở các văn bản nào. Mong các anh chị giải đáp giúp, em cảm ơn các anh chị!
  Cập nhật bởi VietThuong ngày 10/03/2010 11:53:00 AM
   
  10456 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #5652   14/04/2008

  Trojan
  Trojan
  Top 200
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9163
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 11 lần


  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010

  Có cái này hy vọng giúp được cho bạn

  Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 22/07/2006

  http://thuvienphapluat.com/Default.aspx?CT=VC&LID=E8B4008

  Have fun!!!!

  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  Báo quản trị |  
 • #5653   14/04/2008

  hoaly1505
  hoaly1505

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn!

  Rất cảm ơn bạn! Đó chính là tài liệu tôi đang cần. Cảm ơn lắm lắm!
   
  Báo quản trị |  
 • #5888   06/07/2008

  trungnq_pecc2
  trungnq_pecc2

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyết định 1990/QĐ-BCN ngày 31/7/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005-2010 có xét đến 2015”

  Nho A/C tìm giúp mình Quyết định này nhe! Tks
   
  Báo quản trị |  
 • #5889   08/07/2008

  pH___1
  pH___1
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 2490
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Số: 2440 /QĐ-UBND                                Đà Lạt, ngày 03 tháng 10  năm 2007

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện Bảo Lâm

  giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015

  CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

        Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

        Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/4/2004;

        Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

        Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

        Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

        Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-BCN ngày 31/7/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005-2010 có xét đến 2015”;

        Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại tờ trình số 317/TTr-SCN ngày   17/7/2007 về việc phê duyệt dự án quy hoạch phát triển điện lực huyện Bảo Lâm giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015 (kèm theo kết quả thẩn định số  332/SCN-QLĐ ngày 17/7/2007),

  QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện Bảo Lâm giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

        1. Phụ tải điện:

        Dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2006 - 2010 là 17 - 18% và số hộ sử dụng điện đạt trên 95%. Nhu cầu phụ tải điện của huyện Bảo Lâm cho các năm quy hoạch như sau:

        - Năm 2010: Công suất cực đại Pmax = 10,53 MW, điện thương phẩm 36,80 triệu kWh.

        - Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 20,50 MW, điện thương phẩm 86,00 triệu kWh.

        2. Quy hoạch phát triển nguồn và lưới điện:

        a) Hệ thống lưới truyền tải điện:

        Theo Quyết định 1990/QĐ-BCN ngày 31/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

        b) Lưới điện trung thế:

        - Cấu trúc lưới điện:

        + Lưới trung thế: đối với khu vực thị trấn được thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Đối với khu vực nông thôn được thiết kế hình tia.

        + Các đường trục trung thế mạch vòng, vận hành hở trong thị trấn ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 70 - 80% công suất tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố.

        - Tiết diện dây dẫn:

        + Đường trục chính, các nhánh có chiều dài lớn: sử dụng đường dây không 22 kV (03 pha, 4 dây), các nhánh nhỏ dùng đường dây không 12,7 kV (01 pha, 2 dây).

        + Dây dẫn: sử dụng dây dẫn nhôm lõi thép, tiết diện đường trục ≥  95 mm2, tiết diện nhánh rẽ  ≥ 50mm2.

        - Gam máy biến áp phân phối:

        + Khu vực thị trấn sử dụng máy biến áp 3 pha công suất từ 100 ÷ 630kVA.

        + Khu vực nông thôn (thôn, buôn) sử dụng máy biến áp 01 pha công suất từ 15÷ 50 kVA và máy biến áp 03 pha công suất từ 75 ÷ 250 kVA.

        + Các trạm chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.

        - Tổn thất điện áp lưới trung thế cho phép:

        + Các đường dây trung thế mạch vòng, được thiết kế sao cho khi vận hành hở tổn thất điện áp tại điểm xa nhất đường dây ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố.

        + Tổn thất điện áp cuối đường dây trung thế hình tia ≤ 5%.

        c) Lưới điện hạ thế:

        - Khu vực thị trấn:

        + Đường trục: sử dụng dây nhôm cáp bọc cách điện AV (hoặc cáp vặn xoắn LV. ABC ruột nhôm), tiết diện ≥ 70mm2.

        + Đường nhánh: sử dụng dây nhôm cáp bọc cách điện AV, tiết diện ≥ 50mm2.

        + Bán kính cấp điện: 500 - 800m.

        - Khu vực các xã:

        + Đường trục, nhánh: sử dụng dây nhôm cáp bọc cách điện AV, tiết diện  ≥  50 mm2.

        + Bán kính cấp điện: 800 - 1.000 m.

        3. Khối lượng xây dựng:

        Quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm các giai đoạn như sau:

        a) Lưới truyền tải:

        Theo Quyết định số 1990/QĐ-BCN ngày 31/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

        b) Lưới điện trung thế:

        Giai đoạn 2006 - 2010:

        - Đường dây trung thế cấp điện áp 22/12,7 kV: 133,10 km, trong đó:

        + Xây dựng mới:     106,90 km.

        + Cải tạo, nâng cấp:  26,30 km.

        - Trạm biến áp phân phối 22/0,4kV và 12,7/0,2 kV với tổng dung lượng 3.877,50 kVA, trong đó:

        + Xây dựng mới:         3.877,50 kVA.

        + Cải tạo nâng công suất: 0,00 kVA.

        Giai đoạn 2011 - 2015:

        - Đường dây trung thế cấp điện áp 22/12,7 kV: 93,00 km, trong đó:

        + Xây dựng mới:      64,10 km.

        + Cải tạo, nâng cấp: 28,90 km.

        - Trạm biến áp phân phối 22/0,4kV và 12,7/0,2 kV với tổng dung lượng 3.826,50 kVA, trong đó:

        + Xây dựng mới:              2.326,50 kVA.

        + Cải tạo nâng công suất: 1.500,00 kVA.

        c) Lưới điện hạ thế:

        Giai đoạn 2006 - 2010:

        - Đường dây hạ thế cấp điện áp 0,4/0,2 kV: 161,40 km, trong đó:

        + Xây dựng mới:     161,40 km.

        + Cải tạo, nâng cấp:   0,00 km.

        - Công tơ lắp đặt mới: 10.103,00 cái, trong đó:

        + Công tơ 01 pha: 10.023 cái.

        + Công tơ 03 pha: 80 cái.

        Giai đoạn 2011 - 2015:

        - Đường dây hạ thế cấp điện áp 0,4/0,2 kV: 81,10 km, trong đó:

        + Xây dựng mới:      64,60 km.

        + Cải tạo, nâng cấp: 16,50 km.

        4. Vốn đầu tư:

        Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010 dự kiến là: 41,00 tỷ đồng, trong đó:

        - Xây dựng và cải tạo lưới trung thế là: 22,00 tỷ đồng.

        - Lưới hạ thế là: 19,00 tỷ đồng (kể cả công tơ điện).

        Điều 2. Tổ chức thực hiện:

        1. Giao Sở Công nghiệp chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và chủ trì phối hợp với UBND huyện Bảo Lâm tổ chức công bố quy hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt, báo cáo Bộ Công nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

        2. Điện lực Lâm Đồng căn cứ qui hoạch được phê duyệt, đề xuất Công ty Điện lực 2 cân đối vốn đưa vào kế hoạch hàng năm để thực hiện cải tạo, đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình theo quy hoạch.

        Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Điện lực Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

        KT. CHỦ TỊCH

        PHÓ CHỦ TỊCH

        (Đã ký

        Hoàng Sĩ Sơn

   
  Báo quản trị |  
 • #5890   08/07/2008

  trungnq_pecc2
  trungnq_pecc2

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Không phải Quyết định này rồi!!!

  Cảm ơn bạn nhiều nhưng mình cần tìm Quyết định số 1990/QĐ-BCN ngày 31/7/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005-2010 có xét đến 2015”.
  Quy hoạch trên toàn tỉnh chứ không phải của các huyện. Nếu bạn search được ở đâu gửi lên diễn đàn này nhe!
   
  Báo quản trị |  
 • #6300   18/03/2009

  Nhatmoha
  Nhatmoha

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Anh chi nao có văn bản Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg thì cho minh xin nhé, mình cần gấp mà tra cứu khong có.

  mình rất cần quyết định này, có ai biết chỉ dùm mình cách download hoặc qua Mail cho mình : ntnhatmoha@gmail.com.
  Mình rất đánh giá cao su giúp đỡ của các bạn, cùng các anh, các chị
   
  Báo quản trị |  
 • #6059   31/10/2008

  ptc_2008
  ptc_2008

  Mầm

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2008
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 721
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Có ai biết Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 hướng dẫn cho em với!

  Kính nhờ các anh chị có ai biết Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ  tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt nam - Lào và Việt Nam - Campuchia đến năm 2010 chỉ cho em với.
  Em đã vào Google tìm rồi mà không được.Nhắn tin đến tổng đài 998 của Luatvietnam.vn nhưng không được hồi âm.
  Em xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #6301   01/11/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Chỉ có số hiệu đó thì không chắc đúng. Bạn hãy cho biết văn bản bạn hỏi quy định về vấn đề gì, để minh tìm kỹ lại.
   
  Báo quản trị |  
 • #6302   02/11/2008

  ptc_2008
  ptc_2008

  Mầm

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2008
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 721
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg

  Có phải bạn tìm Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ  tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt nam - Lào và Việt Nam - Campuchia đến năm 2010 không?
  Mình cũng đang cần văn bản này nhưng hiện tại tìm chưa ra.
  Mình cũng đã nhờ các anh chị trong diễn đàn lawsoft tìm rồi nhưng chưa thấy. Bạn có thể thấy tại câu hỏi Có ai biết Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 hướng dẫn cho em với!     mục thảo luận chung   tìm giúp Văn bản pháp luật                 ptc_2008
   
  Báo quản trị |  
 • #6303   02/11/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 50
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Tôi cũng đã nhận được email của 1 thành viên BQT LawSoft đề nghị tìm giúp văn bản này và tôi đã ... lục tung nhiều thư viện luật mà tôi biết nhưng vẫn không tìm được!
   
  Báo quản trị |  
 • #6304   05/11/2008

  haminhgiap
  haminhgiap
  Top 500
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:18/09/2008
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007

   
  Báo quản trị |  
 • #6305   06/11/2008

  VietThuong
  VietThuong
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (137)
  Số điểm: 3221
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 59 lần


  Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007

  Bạn haminhgiap…nghe bạn mách mình cũng vào http://www.luatvietnam.vn  để kiếm VB đó nhưng mà khi vào đó thì mình không  kiếm được văn bản đó mà chỉ hiện lên dòng chữ :

    Quyết định 160/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế-xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia đến năm 2010

   

   

  Văn bản theo yêu cầu hiện không có trên hệ thống !!!

   

  Đúng là thất vọng quá chừng, mà tại sao không có ruột mà http://www.luatvietnam.vn vẫn trưng cái vỏ lên làm gì nhỉ? Vậy bạn có VB đó không bạn cho mình xin với. Địa chỉ mail của mình là : lethuonghp85@yahoo.com . Cảm ơn bạn nhìu nhìu nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #6306   18/03/2009

  hanhtinhxanhvn2010
  hanhtinhxanhvn2010

  Sơ sinh

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:17/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tìm văn bản !

  #ccc" align="center">

  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

  Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
  Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!

  Tôi cũng đang tìm gấp văn bản Quyết định 160/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia đến năm 2010 và văn bản quy định việc buôn bán hàng rong và kinh doanh các loại games xung quanh trường học mà chưa thấy. Bạn nào tìm được hai văn bản này gửi cho tôi xin với nhé,. địa chỉ: hanhtinhxanhvn2010@yahoo.com. Cảm ơn các bạn nhiều.

   
  Báo quản trị |  
 • #6061   03/09/2008

  ptc_2008
  ptc_2008

  Mầm

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2008
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 721
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Cảm ơn bạn rất nhiều!

  Mình đã đọc rất nhiều bài của PH_1 trên lawsoft.thuvienphapluat và rất khâm phục bạn về kiến thức pháp luật và cả truyện cười nữa! Mong bạn quan tâm tìm giúp cho mình quyết định 160/2007/QĐ-TTg với. Vì mình đang rất cần văn bản này.
  Xin chân thành cảm ơn bạn!
  ptc_2008.
   
  Báo quản trị |  
 • #6062   03/09/2008

  TRITHONGMINHNHANTAO
  TRITHONGMINHNHANTAO
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (184)
  Số điểm: 1715
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Xin chào bạn!

  Bạn vào trang web:www.luatvietnam.vn.Trang web này có văn bản mà bạn cần tìm đó nhưng bạn phải đăng ký sd dịch vụ qua tin nhắn SMS.Chúc bạn vui
   
  Báo quản trị |  
 • #6063   04/09/2008

  boloncon
  boloncon
  Top 200
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  Đúng là văn bản của bạn ptc-2008 cần khó tìm thật.
  Mình cũng vào trang luat vietnam.vn để tìm cho bạn rồi nhưng ở trang đó văn bảm này cũng chỉ có tiêu đề, không có nội dung đâu bạn à.
   
  Báo quản trị |  
 • #6064   04/09/2008

  ptc_2008
  ptc_2008

  Mầm

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2008
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 721
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  C¶m ¬n b¹n!

  Cảm ơn bạn boloncon đã quan tâm đến văn bản mà ptc_2008 cần tìm.
  Nếu không được chắc phải đi đến TT lưu trữ để phôtô trong công báo thôi! Liệu họ có đăng công báo QĐ này không bạn nhĩ!
  Chào bạn bolocon!
  ptc_2008
   
  Báo quản trị |  
 • #6065   04/09/2008

  pH___1
  pH___1
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 2490
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Có vỏ mà không có ruột đó

  boloncon  viết:
  Mình cũng vào trang luat vietnam.vn để tìm cho bạn rồi nhưng ở trang đó văn bảm này cũng chỉ có tiêu đề, không có nội dung đâu bạn à.

  Đúng đó bạn, mình có user đó nhưng vào thì nội dung không có gì, mình đã email xin rồi, mà hok biết có ai cho hok nữa.
  Nếu bạn nào có VB này trên giấy có thể scan rồi email, hoặc fax cho mình, mình sẽ update nội dung lên cho bạn ngay.
  Thân.
   
  Báo quản trị |  
 • #6066   04/09/2008

  ptc_2008
  ptc_2008

  Mầm

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2008
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 721
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn: PH_1

  Hy vọng bạn sẽ tìm được QĐ này cho ptc_2008.
  Rất mong bạn PH_1 hồi âm.
  thân chào PH_1
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-