KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

Chủ đề   RSS   
 • #508851 29/11/2018

  tranbabinh.law
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2018
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 633
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 23 lần


  KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

  KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

  QUÁ TRÌNH KẾ HOẠCH HÓA

  + Giai đoạn soạn thảo

  - cơ quan nhà nước 

  - các nhà khoa học 

  + Giai đoạn thẩm định và phê duyệt 

  - cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  -Giai đoạn triển khai 

  - Các chủ thể thực hiện kế hoạch (cq nhà nước có thẩm quyền)

  + Giai đoạn sơ kết, tổng kết và đánh giá

  - cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  THÔNG TIN, TÀI LIỆU SỬ DỤNG

  - Thông tin tài liệu về tình hình tội phạm, tội phạm cụ thể, tệ nạn xã hội có liên quan, các đường lối, chính sách, pháp luật hiện hành và tương lai.

  - Những thông tin, tài liệu được sử dụng trong hoạt động dự báo tội phạm.

  - Thông tin về kết quả dự báo tội phạm trong không gian và thời gian sẽ lập kế hoạch phòng ngừa tội phạm

  NỘI DUNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

  - Đối tượng của kế hoạch

  - Loại hoặc các loại tội phạm thuộc phạm vi tác động của kế hoạch => Quyết định các biện pháp phòng ngừa tội phạm được áp dụng

  - Phạm vi của kế hoạch (Thời gian và địa bàn áp dụng kế hoạch)

  - Xác định tính cụ thể của kế hoạch

  - Mục tiêu của kế hoạch

  - Mục tiêu phải hướng đến một kết quả tốt hơn

  - Mục tiêu phải rõ ràng ở khía cạnh lượng - chất và có tính khả thi

  CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

  Các nguyên tắc của hoạt động PNTP

  Tính khoa học 

  Tính khả thi

  Tính tối ưu

  PHÂN LOẠI PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

  Căn cứ vào thời gian thực hiện kế hoạch

  - Ngắn hạn: < 2 năm

  - Trung hạn: 3-5 năm

  - Dài hạn: 10-20 năm

  + Căn cứ vào phạm vi địa bàn thực hiện 

  - Kế hoạch quốc gia

  - Kế hoạch địa phương

  - Kế hoạch theo ngành, lĩnh vực hoạt động

  + Căn cứ vào nội dung, đối tượng

  - Các loại tương ứng các loại tội phạm cần phòng ngừa

  + Căn cứ vào chủ thể xây dựng 

  - Kế hoạch của ủy ban nhân dân

  - Kế hoạch của cơ quan Công an

  - Kế hoạch của các tổ chức xã hội.

  Cập nhật bởi tranbabinh.law ngày 30/11/2018 08:54:59 SA
   
  1390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận