KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KSND NĂM 2018

Chủ đề   RSS   
 • #486186 02/03/2018

  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (391)
  Số điểm: 12479
  Cảm ơn: 64
  Được cảm ơn 584 lần
  SMod

  KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KSND NĂM 2018

  Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 115/KH-VKSTC ngày 16/9/2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, như sau:
   
  I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU
   
  1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
   
  2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân phải quán triệt thực hiện đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, pháp luật của Nhà nước, nhất là kiến thức, quy định mới của luật, tổng hợp những kinh nghiệm, kỹ năng từ thực tiễn, bảo đảm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn. 
   
  3. Phát huy tính chủ động của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân (sau đây viết tắt là VKSND) tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương trong việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở và tinh thần tự học tập của công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; xác định rõ trách nhiệm, việc học tập để đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ để thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, lấy người học làm trung tâm; bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, hiệu quả, tiết kiệm.
   
  II- NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
   
  1. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 23/02/2016.
   
  2. Đào tạo đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy để tạo nguồn tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND địa phương, đơn vị trong những năm sau này. 
   
  3. Tăng cường đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật; đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ; tập trung bồi dưỡng về kiến thức pháp luật mới được Quốc hội thông qua, nhất là các đạo luật về tư pháp; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ mới, phát động các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; kết hợp hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng chính quy, tập trung với tự đào tạo, bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị. 
   
  4. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, giảng viên Nhà trường; nghiên cứu, xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định mới của pháp luật; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho các cơ sở đào tạo trong Ngành.
  5. Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới và nâng cao chất lượng việc đào tạo sau đại học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài theo các đề án của Ban Tổ chức Trung ương, của Chính phủ…; triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ Viện kiểm sát nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
   
  6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ kinh phí cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục khuyến khích VKSND dân địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại địa phương.
   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  3048 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #486187   02/03/2018

  BachHoLS
  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (391)
  Số điểm: 12479
  Cảm ơn: 64
  Được cảm ơn 584 lần
  SMod

  1. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
   
  1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo khóa 2, khóa 3, khóa 4 và khóa 5 đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy. Chủ trì và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng đề án tuyển sinh đại học kiểm sát khóa 6 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức tuyển sinh đào tạo khóa 6 đại học kiểm sát; dự kiến số lượng tuyển sinh là 400 chỉ tiêu; thời gian thực hiện trong quý II năm 2018.
   
  1.2. Chủ trì và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc chọn cử, theo dõi, quản lý sinh viên đại học kiểm sát, hệ chính quy đi học tập tại Hungari theo diện Hiệp định giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hungari, được ký kết từ năm 2016 đến năm 2018.
   
  1.3. Hoàn chỉnh các chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đã được Lãnh đạo VKSND tối cao giao; đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật.
   
  1.4. Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành (Theo phụ lục số 1). 
   
  1.5. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, biên soạn giáo trình đào tạo đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy theo quy định. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao nghiên cứu, biên soạn tài liệu “Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự” để triển khai mở các lớp học trong năm 2018.
   
  1.6. Tăng cường phối hợp với VKSND địa phương để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại các địa phương, đảm bảo phù hợp với nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ngành và theo nhu cầu thực tế của từng VKSND địa phương.
   
  1.7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao nghiên cứu, biên soạn chương trình tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để đưa vào kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, dự kiến gồm chương trình: Bồi dưỡng kiến thức về nguyên tắc suy đoán vô tội và việc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự; Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm.
   
  1.8. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện bộ đề thi, đáp án chấm thi và việc tổ chức các kỳ thi tuyển Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Điều tra viên các ngạch theo kế hoạch của VKSND tối cao; thi tuyển công chức, viên chức vào ngành Kiểm sát nhân dân. 
   
  1.9. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo số lượng giảng viên theo quy định; cử giảng viên dạy các môn luật, nghiệp vụ kiểm sát, tội phạm học và điều tra tội phạm đi công tác thực tế tại VKSND các cấp; xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức ở trong và ngoài ngành, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm nguồn lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức có chức danh tư pháp.
   
  2. Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh
   
  2.1. Hoàn chỉnh các chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đã được Lãnh đạo VKSND tối cao giao; đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật.
   
  2.2. Hoàn chỉnh tài liệu chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật, thời gian hoàn thành vào quý II năm 2018.
   
  2.3. Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức trong Ngành đã có bằng cử nhân luật và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành (Theo phụ lục số 2).
   
  2.4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao nghiên cứu, biên soạn tài liệu chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để triển khai mở các lớp học trong năm 2018 đúng thời gian, gồm: Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động; Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát công tác thi hành án dân sự; Bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng; Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát tạm giữ, tạm giam; Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường có tử thi trong các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người; hiện trường cháy nổ; Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về chiến thuật điều tra, hỏi cung, lấy lời khai và tâm lý học điều tra tội phạm; Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND các cấp. 
   
  2.5. Tăng cường phối hợp với VKSND địa phương để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại các địa phương, đảm bảo phù hợp với nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ngành và theo nhu cầu thực tế của từng VKSND địa phương. 
   
  2.6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội hoàn chỉnh tài liệu chương trình để mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ Viện kiểm sát nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
   
  2.7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao nghiên cứu, biên soạn chương trình tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để đưa vào kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, dự kiến gồm các chương trình: Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hình sự; Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động; Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án về giao thông đường thủy; Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ).
   
  2.8. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện bộ đề thi, đáp án chấm thi và việc tổ chức các kỳ thi tuyển Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Điều tra viên các ngạch theo kế hoạch của VKSND tối cao; thi tuyển công chức, viên chức vào ngành Kiểm sát nhân dân.
   
  2.9. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung cán bộ, giảng viên với cơ cấu hợp lý, có trình độ lý luận và thực tiễn, có kiến thức và kinh nghiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; cử giảng viên dạy các môn luật, nghiệp vụ kiểm sát, tội phạm học và điều tra tội phạm đi công tác thực tế tại VKSND các cấp; xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức ở trong và ngoài ngành, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm nguồn lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức có chức danh tư pháp.
   
  3. Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao
   
  3.1. Tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao về việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Ngành thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo” và Kế hoạch số 115/KH-VKSTC ngày 16/9/2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 - 2020.
   
  3.2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Ngành tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng và ban hành Quy chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân (thay thế Quy chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 525/VKSTC-QĐ-V9 ngày 10/11/2011 của Viện trưởng VKSND tối cao). 
   
  3.3. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiếp tục triển khai việc chọn cử sinh viên đại học kiểm sát đi học tập tại Hungari; hướng dẫn các VKSND địa phương tổ chức triển khai việc sơ tuyển và tuyển sinh khóa 6 đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy; trình Lãnh đạo VKSND tối cao thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; triệu tập công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. 
   
  3.4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Ngành tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, hoàn chỉnh bộ đề thi, đáp án chấm thi để tổ chức các kỳ thi tuyển Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Điều tra viên các ngạch; thi tuyển công chức, viên chức  vào ngành Kiểm sát nhân dân, phù hợp với quy định mới của các luật liên quan đến công tác tư pháp.
   
  3.5. Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức từ 01 đến 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) cho công chức, viên chức  trong Ngành, trong đó ưu tiên cử công chức, viên chức của VKSND địa phương, đơn vị tại khu vực phía Nam và cử từ 30 đến 40 công chức, viên chức trong Ngành đi học Cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung).
   
  3.6. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thuộc Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cử từ 20 đến 30 cán bộ là chuyên viên và tương đương trở lên hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao đi học Trung cấp lý luận chính trị.
   
  3.7. Phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia cử từ 15 đến 20 cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương tham gia các khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và cử từ 50 đến 100 công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. 
   
  3.8. Phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao và Học viện Cảnh sát nhân dân để tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao quyết định việc tổ chức 01 lớp đào tạo nghiệp vụ điều tra hình sự, số lượng khoảng 50 công chức đang công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao.
   
  3.9. Chủ trì và phối hợp với VKSND địa phương, đơn vị trong Ngành rà soát, giới thiệu công chức, viên chức có khả năng phát triển, có trình độ cao về chuyên môn, về ngoại ngữ để cử đi đào tạo sau đại học ở trong nước và ở nước ngoài. 
   
  3.10. Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo trong công tác quản lý, theo dõi công chức, viên chức trong Ngành được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.
   
  3.11. Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao đề nghị các bộ, ngành liên quan tăng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, đảm bảo sát với số kinh phí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 - 2020”.
   
  3.12. Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng sinh viên khóa 1 đại học kiểm sát, hệ chính quy.
   
  4. Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao
   
  4.1. Triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã ký với Viện kiểm sát và cơ sở đào tạo của các nước; tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các nước có tiềm năng, có thiện chí.
   
  4.2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao triển khai tổ chức các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về tư pháp, hoạt động công tố, công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực… ở các nước có nền tư pháp tiên tiến và có quan hệ hợp tác tốt với VKSND tối cao Việt Nam bằng ngân sách nhà nước và theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương, Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình, dự án quốc tế khác. 
   
  4.3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên với một số nước có nền tư pháp tiên tiến, nhằm đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia nghiệp vụ và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho công chức, viên chức trong Ngành.
   
  5. Các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao
   
  5.1. Phối hợp với các cơ sở đào tạo của Ngành trong việc nghiên cứu, biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.
   
  5.2. Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức của đơn vị là giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành. Tiếp nhận giảng viên của các cơ sở đào tạo trong Ngành đến công tác thực tế, phân công công tác cho các giảng viên bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và tạo điều kiện để giảng viên tiếp thu được kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát. 
   
  5.3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để cử công chức, viên chức đi học theo Kế hoạch này. Chủ động tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao để tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành.
   
  6. Viện kiểm sát nhân dân địa phương
   
  6.1. Chủ động báo cáo với cấp ủy địa phương để cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo quy định, bảo đảm hoàn thiện tiêu chuẩn các chức danh và ngạch công chức.
   
  6.2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ sở đào tạo của Ngành để cử công chức, viên chức đi học theo Kế hoạch này. Chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo, nhất là các cơ sở đào tạo của Ngành để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tại địa phương, nhằm từng bước thực hiện quy định bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (tối thiểu 05 ngày/năm) theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ mới; phát động các phong trào, cuộc thi về nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; tổ chức các khoá bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc theo nhu cầu.
   
  6.3. Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức của đơn vị là giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành. Tiếp nhận giảng viên của các cơ sở đào tạo trong Ngành đến công tác thực tế, phân công công tác cho các giảng viên bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và tạo điều kiện để giảng viên tiếp thu được kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát.
   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  Báo quản trị |