IN SỔ KẾ TOAN

Chủ đề   RSS   
 • #407703 25/11/2015

  IN SỔ KẾ TOAN

  Chào luật sư,

  Luật sư cho e hỏi : Sổ kế toán in theo tháng hay năm ?

   
  2530 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #408498   03/12/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Bạn xem trong Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh ấy, có 2 loại sổ, tùy theo từng loại mà có kiểu ghi kiểu in khác nhau.

  Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.
   
  Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và Chế độ kế toán .
   
  Các loại sổ kế toán
   
  Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.
   
  Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
   
  + Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.
   
  + Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.
   
  Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký; quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại sổ, thẻ kế toán chi tiết.
   
   
  Báo quản trị |