Hủy toàn bộ kết quả thi khi thí sinh bị đình chỉ

Chủ đề   RSS   
 • #545631 08/05/2020

  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 18 lần


  Hủy toàn bộ kết quả thi khi thí sinh bị đình chỉ

  Ngày 23/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi một số điều của quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

  Theo nội dung sửa đổi, điểm đáng chú ý là thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ bài thi trong kỳ thi của năm đó. Cụ thể như sau:

  Tại Khoản 3 Điều 49 của Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT đã quy định về xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi với hình thức xử lý là đình chỉ thi:

  Điều 49. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

  ...

  3. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

  a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

  b) Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi;

  c) Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

  d) Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;

  đ) Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

  CBCT trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.

  Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.”

  Nay để tăng mức độ về hình thức xử lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sử đổi, bổ sung thêm việc “Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó”:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 ... như sau:

  ...

  10. Đoạn cuối khoản 3 Điều 49 được sửa đổi bổ sung như sau:

  “Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.””

  Việc bổ sung này có thể coi nhằm tăng sự răn đe, nghiêm khắc đối với thí sinhh trong kỳ thi Trung học phổ thông, đảm bảo tính trung thực và giáo dục về sự tôn trọng của kỳ thi.

  Xem nội dung văn bản tại Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn bản có hiệu lực ngày 08/5/2020

   

   
  691 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận