DanLuat 2015

Hủy niêm yết tự nguyện theo quy định của NĐ 58/2012/NĐ-Cp

Chủ đề   RSS   
 • #236844 02/01/2013

  phuongphe88

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/12/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Hủy niêm yết tự nguyện theo quy định của NĐ 58/2012/NĐ-Cp

  Căn cứ Khoản 2, Điều 60, Nghị định58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 20 tháng 07 năm 2012 về việc hủy niêm yết tự nguyện:

  “2. Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi tổ chức niêm yết đề nghị hủy bỏ niêm yết.

  a) Điều kiện được hủy bỏ niêm yết:

  - Tổ chức niêm yết chỉ được hủy bỏ niêm yết chứng khoán khi Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết;

  - Tổ chức niêm yết không được đề nghị hủy bỏ niêm yết trong thời hạn 02 năm kể từ ngày đưa cổ phiếu vào niêm yết theo quy định, tại Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.”

  ·         Theo quy định tại Khoản 3, Điều 104, Luật doanh nghiệp năm 2005:

  3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  Vậy, Khi doanh nghiệp muốn hủy niêm yết tự nguyện có cần thiết phải vừa thỏa mãn điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, vừa thỏa mãn điều kiện theo quy định của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán hay không?

   
  3645 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-