Hủy hợp đồng với công ty bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

Chủ đề   RSS   
 • #276854 21/07/2013

  buithegiang1990

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hủy hợp đồng với công ty bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

  Hợp đồng với Thiên Ngọc Minh Uy

     Xin chào luật sư , cháu có 1 vài vấn đề muốn hỏi luật sư ạ .
  Cháu mới đồng ý tham gia là chuyên viên kinh doanh < CVKD> của công ty thiên ngọc minh uy , là 1 công ty bán hàng đa cấp . Cháu đã đồng ý mua 1 máy khử ozon để có thể trở thành 1 CVKD ở đó với mức giá là 6.400.000đ , nhưng khi cháu muốn trả lại hàng thì do công ty đang có 1 sự kiện kích cầu là " long phụng hòa ca " nên cháu không thể trả lại hàng . Sự kiện này có ý nghĩa là khi mình ký hợp đồng từ thời điểm 1-6-2012 => 30-6-2012 thì chắc chắn 100% là mình sẽ nhận được 12.000.000đ . Công ty có nói thế này với cháu ạ : " chỉ cần em ký hợp đồng vào thời gian này , sau đó nếu 6 người cũng ký hợp đồng giống em nhưng sau em , thì em sẽ nhận được 500.000đ , nếu 6 người đó cũng nhận được 500.000đ giống em thì em sẽ nhận được 2.500.500đ , nếu 6 người đó cũng nhận được 2.500.000đ thì em sẽ nhận được 9.000.000đ , vậy chắc chắn 100% em sẽ nhận được 12.000.000đ , vấn đề chỉ là thời gian " . Vậy cháu đã ko thể trả lại hàng , nên cháu vẫn đồng ý là CVKD ở đó và ko hủy hợp đồng nữa , nhưng cháu cũng sẽ ko lên công ty làm và chỉ ở nhà chờ thời gian để hưởng số tiền 12.000.000đ đó . Vậy luật sư cho cháu hỏi với bản hợp đồng như ở dưới đây , thì cháu làm như vậy có sao ko ạ , có bị vi phạm hợp đồng ko ạ . Bởi vì lúc đầu mới vào các chị cấp trên đã nói , công ty ko giới hạn thời gian làm việc , em làm hay ko là tùy ạ .
  Sau đây là bản hợp đồng cháu đã ký với công ty , nhưng do 1 chị cấp trên của cháu giữ , và để có số tiền 6.400.000đ này , mấy chị cấp trên này cũng đã thuyết phục cháu cắm cmtnd và thẻ sinh viên để vay được ạ . Sau đây là bản hợp đồng ạ .


  Thien ngc minh uy Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam
  số: ...... Đc lp - t do - hnh phúc
  HP ĐỒNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
  (bán đúng giá công ty quy đnh)
  - căn c vào nhu cầu thc tiễn ca 2 bên
  - Căn c vào lut cnh tranh
  - Căn c vào Ngh đnh110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 ca Chính Ph
  - Căn c Thông tư số 19/2005/TT - BTM ngày 08/11/2005 ca B Thương Mi
  Bên A: Công ty TNHH Thiên Ngc Minh Uy
  Đa ch: số 15 - Ngõ 251 Phố Mai Dch - Phường Mai Dch - Cầu Giấy - Hà Ni
  Đin Thoi: 04.3769605....................fax: 04.37635231
  Người đi diên theo pháp lut ca doanh nghip: PENG HAI TAO Chc v: Giám đốc
  Bên B: Người tiếp th (hay còn gi là chuyên viên kinh doanh - gi tt là CVKD)
  H và tên: N T L ............Nam/n: N
  Nguyên quán: .....................Năm sinh:......
  Hô khẩu thường trú:...................ĐTLL........................
  Nơi đăng kí tm trú:...................................................
  Số CMND hoc h chiếu:............................Ngày cấp:............Nơi cấp..................
  Số GPLĐ(dành cho người nước ngoài):...............................................................
  MSTT:
  H tên người gii thiu: Trnh Th H .....MSNGT: ....
  Số CMND: ....................ĐTLL: ......
  Hai bên tha thun cùng kí kết hp đồng này vi các điều khon sau:
  ĐIỀU 1: Điều kin tham gia vào mng lưới bán hàng đa cấp
  -là công dân t 18 tuổi tr ên và có đ năng lc hành vi dân s
  -Không thuộc đối tượng b cấm tham gia mng lưới bán hàng đa cấp theo mc 2, điều 4 ca Ngh đnh110/2005/NĐ-CP /> -Phi kí kết hp đồng bán hàng đa cấp vi Công ty TNHH Thiên Ngc Minh uy
  -Mua tài liu nghip v ca công ty (không bt buc)
  ĐIỀU II: Trách nhim bên A
  -Có trách nhim xây dng và công bố công khai "cách thc tr thưởng" và "Quy tc hot đng" ca Công ty và CVKD
  -Có trách nhim cung cấp tài liu cho CVKD về các ni dung: Chương trình bán hàng; chương trình đào to; Quy tc hot đng và trách nhim ca CVKD; Điều kin và quyền li để có được li ích mà CVKD có thể có được bng vic tiếp thhay trc tiếp bán hàng hóa;
  -Bo đm tính trung thc và đ chính xác ca các thông tin cung cấp cho CVKD
  m bo chất lượng ca hàng hóa được bán.
  -Khấu tr h tiền thuế thu nhp cá nhân ca CVKD và người tiêu dùng theo quy đnh ti điều a, khon b, mc 1, điều 12 ca Ngh đnh 110/2005 NĐ-CP
  -có trách nhim bồi thường cho CVKD để np vào Ngân sách nhà nước trước khi tr thù lao cho CVKD
  -Ch tr thù lao cho CVKD (nếu có phát sinh) ngay trong tháng kế tiếp đối vi các CVKD thc hin nghip v bán hàng và tr thù lao cách tháng cho các CVKD thc hin nghip v mua đi bán li.
  ĐIỀU III: Quyền li và Nghĩa V ca bên B
  -CVKD không phi là nhân viên ca công ty TNMU theo quy đnh lut lao đng Vit Nam, vic ký kết HĐBHĐC này không cho phép CVKD đi din Công ty TNMU đưa ra nhng gii thích cũng như mượn danh Công ty TNMU để thc hin mc đích cá nhân.
  -CVKD phi tìm hiểu nguồn gốc, chng loi, chất lượng giá c, công dng, cách thc s dng hàng hóa được niêm yết ti Công ty, chi nhánh và các đi lý.
  -Phm vi bo hành sn phẩm ph thuc vào chng loi và tính đc thù ca sn phẩm, CVKD có trách nhim tìm hiểu trước khi tiêu th
  -CVKD cam đoan gii thiu, tiếp th sn phẩm, đúng theo hướng dẫn s dng ca Công ty.
  -CVKD không được s dng mng lưới bán hàng ca Công Ty TNMU cũng nhưnhng thông tin cá nhân ca khách hàng để qung cáo và tiếp th nhng sn phẩm khác, CVKD phi gi bí mt nhng thông tin liên quan đến hot đng ca công ty TNMU, không cung cấp nhng thông tin này cho bất kì ai hoc tổ chc nào.
  -CVKD được cấp th CVKD theo mẫu quy đnh và s dng th theo quy đnh đối vi người s dng th.
  -Hp đồng này được ký kết gia Công ty vi cá nhân tham gia do đó không được phép chuyển nhượng, chuyển giao cho cá nhân khác.
  ĐIỀU IV: Quy đnh về vic mua li hàng hóa khi chấm dt hp đồng.
  - Đối vi các CVKD thc hin nghip v mua hàng đi bán l, trong trường hp muốn chấm dt hp đồng tiếp th này, có thể yêu cầu công ty cho tr hàng trong thi hn 30 ngày k t ngày mua hàng và được nhn li tối thiểu 90% giá bán ca hàng hóa sau khi đã khấu tr các chi phí và qun lí hành chính. Ngoài ra, CVKD có nghĩa v phi hoàn tr li toàn b các khon thù lao, tiền thưởng và các li ích kinh tế khác đã nhn t vic mua lô hàng nói trên ca CÔng ty.
  -Đối vi các chuyên viên kinh doanh không mua hàng t công ty để đi bán l, mà ch gii thiu và hướng dẫn người tiêu dùng đến mua và nhn hàng trc tiếp ti kho ca Công ty, s không áp dng quy đnh này khi chấm dt hp đồng
  -Đối vi khách hàng là người tiêu dùng trc tiếp( mua hàng ti công ty hoc mua qua CVKD), Công ty thc hin chế đ tr hàng hoc đổi hàng trong thi hn 07 ngày k t ngày mua hàng.
  -Khách hàng, CVKD ch được đổi hàng khi giá tr hàng hóa ca lần đổi sau bng hoc ln hơn giá tr mua ban đầu, đồng thi phi chu 10% chi phí th tc hành chính cho vic đổi hàng đó
  -Mi hàng hóa ch được đổi hoc tr khi có thể bán li thoe mc đích s dng ban đầu, đồng thi còn nguyên hình trng ban đầu, chưa qua s dng, không trầy xước bong tróc, khôn móp méo, cũ k, mất màu...c phần sn phẩm lẫn bao bì. Đối vi nhng hàng hóa mua vào thi điểm khuyến mãi hoc nhng chương trình mang tính kích cầu s không được đổi - tr theo quy đnh trên
  ĐIỀU V: Thi hn HĐ và quy đnh về chấm dt hp đồng
  -Mỗi bên được đơn phương chấm dt HĐ BHĐC sau 7 ngày k t ngày gi thông báo bng văn bn cho bên kia.
  - Trong vòng 12 tháng liên tiếp nếu cá nhân CVKD không tiêu th được hàng hóa thì Hp đồng này s t đng chấm dt mà không cần thông báo trước.
  -Khi chấm dt hp đồng, công ty có trách nhim thanh toán khon thù lao mà CVKD tiêu th và bán được trong tháng đó. CVKD có trách nhim hoàn tr li tất c nhng giấy t, hồ sơ liên quan đến công ty, đồng thi không được mượn danh nghĩa CVKD để làm bất kỳ vic gì.
  -Thi hn Hp Đồng được tính t ngày ký......cho đến ngày.....Nếu sau 60 ngày kểt ngày hết thi hn hp đồng mà CVKD không đến kí kết hp đồng mi thì hp đồng cũ coi như chấm dt mà không cần thông báo.
  ĐIỀU V: Điều khon chung
  - Công ty được quyền thay đổi, điều chnh các Quy đnh, Cách thc tr thưởng cũng như kê hoch - chiến lược kinh doanh ca công ty theo Quy đnh ca pháp lut hin hành.
  - Hai bên cam kết thc hin đúng các điều khon đã quy đnh trong Hp đồng. Trường hp có tranh chấp thì cùng nhau bàn bc gii quyết trên tinh thần tnguyn. Nếu không thống nhất được thì phi nh đến cơ quan có thẩm quyền gii quyết theo lut đnh.
  - Hp đồng được lp thành 02 bn, mỗi bên gi mt bn có giá trị pháp lí như nhau.
  bên A Bên B

   
  9744 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư. DƯƠNG VĂN MAI - Email: Lsduongmai@gmail.com

CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG, ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - http://www.luatbachduong.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tổng đài tư vấn: 19006281