Hủy hóa đơn GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #91363 28/03/2011

  NVY021085

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 260
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Hủy hóa đơn GTGT

  Xin phép, cho tôi được  hỏi về thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo Nghị định 51/NĐ-CP và thông tư 153/TT-BTC. Theo điều 27 thông tư 153/TT-BTC có 4 trường hợp hủy hóa đơn GTGT, trong đó trường hợp 2 có đề cập : "Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hóa đơn. Thời gian hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi(30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế".

  Vậy:

  1."thông báo" này phải làm theo mẫu nào?
          
  2. Thời hạn nộp "thông báo" là khi nào?
          
  3. Vì "thông báo" này phải gửi trước khi tiến hành các thủ tục hủy hóa đơn GTGT. Khi chưa tiến hành hủy hóa đơn thì không biết chính xác số hóa đơn hủy nên phải làm thông báo như thế nào?
         
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
   
  41355 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #98650   25/04/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  TT153: Điều 27. Hủy hoá đơn    

  2. Các trường hợp hủy hóa đơn

  a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

  b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

  Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 26/04/2011 11:03:57 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #98651   25/04/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  nếu bạn không biết chính xác số lượng hóa đơn hủy thì bó tay rồi.
   
  Báo quản trị |  
 • #98652   25/04/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


   Không có thông báo hủy hóa đơn, cơ quan mình chỉ thông báo phát hành hóa đơn mới, sau đó bắt buộc phải hủy hóa đơn cũ trong 30 ngày kể từ ngày thông báo phát hành HĐ mới.chỉ có thông báo cho CQ thuế về kết quả hủy HĐ sau khi đã hủy.
  như vậy từ "thông báo": mà bạn hỏi có nghĩa là thông báo phát hành mới HĐ
  Cập nhật bởi plien8209 ngày 25/04/2011 10:11:25 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #99013   27/04/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  plien8209 viết:
   Không có thông báo hủy hóa đơn, cơ quan mình chỉ thông báo phát hành hóa đơn mới, sau đó bắt buộc phải hủy hóa đơn cũ trong 30 ngày kể từ ngày thông báo phát hành HĐ mới.chỉ có thông báo cho CQ thuế về kết quả hủy HĐ sau khi đã hủy.
  như vậy từ "thông báo": mà bạn hỏi có nghĩa là thông báo phát hành mới HĐ

  Không phải như vậy nhé bạn! Việc thông báo phát hành HĐ mới ko liên quan gì tới chuyện huỷ hoá đơn cũ.hai cái này tách bạch, ko phụ thuộc nhau !


  1) Mẫu Thông Báo Huỷ Hoá Đơn : TB03/AC trong file Phụ Lục của TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010.

  File mẫu đính kèm bên dưới !

  2 )Thời hạn gửi thông báo KQ huỷ hoá đơn cho cơ quan Thuế :

  Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 27/04/2011 08:52:12 SA

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #99018   27/04/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  hi chưa tiến hành hủy hóa đơn thì không biết chính xác số hóa đơn hủy nên phải làm thông báo như thế nào?

  Số lượng hoá đơn phải tiến hành Huỷ là số lượng hoá đơn mà đơn vị CHƯA SỬ DỤNG tính đến hết ngày 31/3/2011.

  Sau ngày 31/03/2011, toàn bộ số lượng hoá đơn này KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG nên buộc doanh nghiệp phải tiến hành Huỷ theo quy định của TT 153/2010/TT-BTC.
  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #99242   27/04/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  mình biết mẫu này, nhưng đậy là thông báo kết quả hủy hóa đơn mà bạn, tức là sau khi xong các bước hủy hóa đơn rồi phải gửi thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế biết, còn theo mình nghĩ, trước khi hủy hóa đơn thì đâu có làm thông báo gì. chỉ biết là thông báo phát hành hóa đơn mới và gửi

  3.12.    Mẫu: Bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  

            153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
  trong đó kê hóa đơn hết giá trị sử dụng
  theo mình đây mới là thông báo mà bạn NVY hỏi
  thân! (mà sao mình k thấy nút đính kèm file để đưa file word lên mạng rồi)

   

   

  3.12.    Mẫu: Bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  

   

            153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

   

                                                                                                                 

   

  #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 390.4pt; padding-right: 5.4pt; height: 62pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

   

  CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

   

  (Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 137.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 62pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

     Mẫu số: BK01/AC

   

  (Ban hành kèm theo Thông tư

   

   số 153/2010/TT-BTC ngày

   

  28/9/2010 của Bộ Tài chính)

   

   

  1. Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................

   

  2. Mã số thuế:...............................................................................................................

   

  3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: ..................................................................

   

   

   

  STT

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 148.55pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.6pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;" rowspan="2">

  Tên loại hoá đơn

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 99pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.6pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;" rowspan="2">

  Ký hiệu mẫu

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 67.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.6pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;" rowspan="2">

  Ký hiệu hoá đơn

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 63pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.6pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;" rowspan="2">

  Số lượng

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 0.75in; padding-right: 5.4pt; height: 27.6pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;" rowspan="2">

  Từ số

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 58.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 27.6pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;" rowspan="2">

  đến số

  #f0f0f0;">

   

  #f0f0f0;">

   

  #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  I

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 490.55pt; padding-right: 5.4pt; height: 20.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;" colspan="6">

  HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

  #f0f0f0;">

   

  #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  1

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 148.55pt; padding-right: 5.4pt; height: 20.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  Hoá đơn giá trị gia tăng

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 99pt; padding-right: 5.4pt; height: 20.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  01GTKT2/001

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 67.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 20.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  AA/11T

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 63pt; padding-right: 5.4pt; height: 20.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  100,000

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 0.75in; padding-right: 5.4pt; height: 20.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  1

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 58.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 20.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  100,000

  #f0f0f0;">

   

  #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 148.55pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 99pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 67.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 63pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 0.75in; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 58.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0;">

   

  #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  II

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 490.55pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;" colspan="6">

  HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

  #f0f0f0;">

   

  #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 148.55pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 99pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 67.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 63pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 0.75in; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 58.5pt; padding-right: 5.4pt; height: 8.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #f0f0f0;">

   

   

  4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

   

   

   

  ........., ngày.........tháng.........năm......... 

   

                                                           NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

   

                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

  Ghi chú:

   

  Dùng cho các trường hợp phải quyết toán hoá đơn

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #99339   28/04/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Bạn plien ơi ! Cái mẫu 3.12 bạn post nhưng bạn lại ko biết dùng nó khi nào thì phải :

  Trích tại TT 153/2010/TT-BTC :

  Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.


  Thủ tục huỷ Hoá Đơn tuân thủ theo Điều 27 - TT 153/2010/TT-BTC !

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 28/04/2011 10:48:29 SA

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #99559   28/04/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  ây da, khổ quá, mình chỉ trả lời câu hỏi của bạn NVY hỏi thôi:  "

  Thời gian hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi(30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Vậy:
  1."thông báo" này phải làm theo mẫu nào?", ""thông báo" này phải gửi trước khi tiến hành các thủ tục hủy hóa đơn GTGT. Khi chưa tiến hành hủy hóa đơn thì không biết chính xác số hóa đơn hủy nên phải làm thông báo như thế nào?"
  tức là không phải hỏi về thông báo kết quả hủy HĐ là chắc chắn rồi
  nhưng trước khi muốn hủy phải có một mẫu thông báo nào đó, chẳng hạn báo cáo các mẫu hóa đơn hết hạn/hết giá trị sử dụng

   

   

  HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG:kê trong mẫu3.12.    Mẫu: Bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  

   

  thông báo để cơ quan thuế biết là mình sẽ hủy các loại hóa đơn đó.
  thật ra, việc này đã qua rồi, bởi ngày quyết toán thuế 31/3/11; trả lời trễ vậy thì bạn NVY chắc cũng đã xong hết thủ tục rồi. mình chỉ góp ý cho các bạn sau này có làm hủy hóa đơn biết thêm thông tin, mà thật sự mình không thấy có mẫu thông báo hủy hóa đơn, chỉ có thông báo kết quả hủy hđ thôi.
  rất vui vì sự đóng góp ý kiến của bạn.
  thân chào bạn!

   

   

  Cập nhật bởi plien8209 ngày 28/04/2011 10:45:05 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #99570   28/04/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  nhưng trước khi muốn hủy phải có một mẫu thông báo nào đó, chẳng hạn báo cáo các mẫu hóa đơn hết hạn/hết giá trị sử dụng

  #ff0000;">=> Cái này quy định ở đâu vậy bạn ?

  thật ra, việc này đã qua rồi, bởi ngày quyết toán thuế 31/3/11; trả lời trễ vậy thì bạn NVY chắc cũng đã xong hết thủ tục rồi. mình chỉ góp ý cho các bạn sau này có làm hủy hóa đơn biết thêm thông tin, mà thật sự mình không thấy có mẫu thông báo hủy hóa đơn, chỉ có thông báo kết quả hủy hđ thôi.

  #ff0000;">= > Sao lại việc này đã qua ? Thế bây giờ các DN chưa hủy thì không được hủy hả  bạn ? Mà việc này đâu có liên quan gì tới ngày quyết toán thuế 31/3/2011 nhỉ ?

  #ff0000;">=>KHÔNG có cái quy định nào phải gửi " THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN " cho cơ quan thuế.

  #ff0000;">Thủ tục hủy hóa đơn hết giá trị sử dụng làm theo quy định tại Điều 27 - TT 153/2010/TT-BTC.
  #ff0000;">Chỉ phải gửi THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN cho cơ quan thuế mà thôi. Thời hạn phải gửi thông báo này là không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy.

  Mình dừng tranh luận vấn đề này ở đây ! Vì ko có gì để tranh luận cả, cứ theo quy định mà làm thôi.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #99925   30/04/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  "nhưng trước khi muốn hủy phải có một mẫu thông báo nào đó, chẳng hạn báo cáo các mẫu hóa đơn hết hạn/hết giá trị sử dụng"
  Đúng là đâu có quy định này,câu này do mình phân tích từ ý của quy định 27 tt153 đó chứ,  tại  "Theo điều 27 thông tư 153/TT-BTC có 4 trường hợp hủy hóa đơn GTGT, trong đó trường hợp 2 có đề cập : "Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hóa đơn. Thời gian hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi(30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế". Vậy: 1."thông báo" này phải làm theo mẫu nào?"-đây là câu hỏi gốc của NVY. mình đừng trả lời những phần khác quy định trong TT153, mà hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của người hỏi.

  từ câu hỏi đó, ta nên trả lời đúng trọng tâm: thông báo này là gì? và tôi phân tích câu hỏi của bạn NVY là ý bạn muốn hỏi "nhưng trước khi muốn hủy phải có một mẫu thông báo nào đó, chẳng hạn báo cáo các mẫu hóa đơn hết hạn/hết giá trị sử dụng" bởi do quy định có đề cập "Thời gian hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi(30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế".
  mẫu này không phải là thông báo kết quả hủy hóa đơn mà bạn trả lời, cũng k phải thông báo phát hành hóa đơn mới mà tôi trả lời,do tôi không tìm thấy thông báo hủy hóa đơn,nên mới góp ý thêm về trường hợp của cơ quan tôi, thông báo gì thì theo quy định TT 153 này tôi không thấy mẫu, nên tôi suy luận như vậy, do quy định k có mẫu nên NVY mới hỏi, nếu quá rõ rồi thì đâu cần phải hỏi mẫu đó ở đâu.tôi hiểu bạn NVY muốn hỏi nếu có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thông báo gì với cơ quan thuế trước khi hủy, tôi chỉ hiểu nhầm bạn NVY không biết có sử dụng hóa đơn VAT cũ do BTC  phát hành bán cho các DN không,nếu có thì nó đã hết giá trị sử dụng vào 31/3/11 và phải thực hiện hủy sau ngày 31/3/2011.nên tôi mới nói là muộn.
  thân chào bạn.


   
  Báo quản trị |  
 • #99958   30/04/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Thôi thì khuyến mại bạn thêm lần nữa vậy.

  - Muốn hủy phải thông báo hủy => cái này áp dụng với trường hợp nào : Với trường hợp doanh nghiệp có hóa đơn CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG nhưng vì lý do gì đó( thay vì ko tiếp tục sử dụng hóa đơn mua ở CCT nữa thì nay DN chuyển sang đặt in và sử dụng hóa đơn đặt in, hoặc đặt in => tự in...vv ) nên KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG nữa thì phải thông báo hủy với cơ quan thuế TRƯỚC KHI THỰC HIỆN HỦY = > phụ lục đính kèm TT 153 không có form dành cho trường hợp này = > DN tự cook form.

  - Còn hủy hóa đơn HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG theo thông báo của Cơ Quan thuế thì DN chỉ phải gửi Thông Báo Kết Quả Hủy hóa đơn trong vòng 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

  Chấm hết !

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #99985   01/05/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  tóm lại là câu trả lời cho bạn NVY đã rõ, đúng mục đích người hỏi; (không có form trong trường hợp này); đúng là theo quy định mà làm thôi, nhưng quy định k rõ thì NVY mới hỏi và tranh luận đó (mà hỏi đúng ngay chỗ TT153 không  trả lời được mới hay).
  mà sao không thấy bạn NVY góp ý gì thêm hết hay là không thèm quan tâm đến vấn đề này nữa rồi, tự nhiên việc của người khác mà mình lại tranh luận dùm vậy hè.

  Cập nhật bởi plien8209 ngày 01/05/2011 10:38:40 CH Cập nhật bởi plien8209 ngày 01/05/2011 10:13:56 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #101371   09/05/2011

  vujlennao88
  vujlennao88

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/05/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào mọi người

  Mình đang rất bối rối không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao, mong mọi người tư vấn giúp.

  cty mình thuộc dạng siêu nhỏ, thành lập được hơn 1 năm, vốn điều lệ có 500tr thôi, mình là nhân viên kế toán tự do, mà thủ tục thành lập cty ban đầu nhờ 1 cty luật họ làm và mượn danh kế toán trưởng để đăng ký với chi cục thuế.

  tháng 1/2011 mình có đăng ký gia hạn sử dụng hoá đơn. nhưg do thiếu hiểu biết nên mình hiểu nhầm là hoá đơn cũ dc sử dụng hết năm 2011, nên đến giờ mình chưa làm thông báo huỷ hoá đơn và đăng ký mua hoá đơn mới. mình đọc thong tư 153 thì hiểu rằng: cty có thể tiến hành thông báo huỷ hoá đơ chậm nhất 30 ngày sau khi hoá đơn hết hiệu lực ( tức là chậm nhất ngày 40 ngày tính tứ ngày 31.3, và nộp thông bảo kết quả huỷ hoá đơn chậm nhất 5 ngày sau đó). ko biết mình hiểu vậy đúng ko? nếu như vậy thì bây giờ mình tiến hành thủ tục có bị phạt ko a?

  trong tháng 4 mình lỡ xuất 8 cái. lúc này mình mới biết là mình hiểu sai.

  nhờ mọi người tư vấn giúp trường hợp của cty mình nên giải quyết ntn?
   
  Báo quản trị |  
 • #101804   11/05/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  vujlennao88 viết:
  Xin chào mọi người

  Mình đang rất bối rối không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao, mong mọi người tư vấn giúp.

  cty mình thuộc dạng siêu nhỏ, thành lập được hơn 1 năm, vốn điều lệ có 500tr thôi, mình là nhân viên kế toán tự do, mà thủ tục thành lập cty ban đầu nhờ 1 cty luật họ làm và mượn danh kế toán trưởng để đăng ký với chi cục thuế.


  tháng 1/2011 mình có đăng ký gia hạn sử dụng hoá đơn. nhưg do thiếu hiểu biết nên mình hiểu nhầm là hoá đơn cũ dc sử dụng hết năm 2011,
  nên đến giờ mình chưa làm thông báo huỷ hoá đơn và đăng ký mua hoá đơn mới. mình đọc thong tư 153 thì hiểu rằng: cty có thể tiến hành thông báo huỷ hoá đơ chậm nhất 30 ngày sau khi hoá đơn hết hiệu lực ( tức là chậm nhất ngày 40 ngày tính tứ ngày 31.3, và nộp thông bảo kết quả huỷ hoá đơn chậm nhất 5 ngày sau đó). ko biết mình hiểu vậy đúng ko? nếu như vậy thì bây giờ mình tiến hành thủ tục có bị phạt ko a?

  trong tháng 4 mình lỡ xuất 8 cái. lúc này mình mới biết là mình hiểu sai.


  nhờ mọi người tư vấn giúp trường hợp của cty mình nên giải quyết ntn?


  + ) Thứ nhất :

  Căn cứ để xác định thời hạn Huỷ Hoá Đơn hết giá trị sử dụng và thời hạn gửi thông báo kết quả huỷ hoá đơn tới Cơ Quan Thuế là ntn ? Thì theo quy định cụ thể :

  Tại Điều 27 - TT 153/2010/TT-BTC quy định :

  Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

  Và Tại Điều 33 – TT 153/2010/TT-BTC :

  Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.

  Cũng tại Điều 27 - TT 153/2010/TT-BTC :

  Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

  Vậy :

   1)  Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ngày 10/4/2011

   2 ) Ngày phải gửi thông báo kết quả huỷ hoá đơn cho cơ quan thuế chậm nhất là 15/4/2011.

   

   + ) Thứ hai :  

  - Những hoá đơn bạn đã xuất trong tháng 4 - hoá đơn bất hợp pháp.

   Căn cứ theo Điều 20 - TT 153/2010/TT-BTC :

  Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

  - Xử Phạt :

             

  Tại Điều 33 - NĐ 51/2010/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi  :

  3). Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:

  a) Không hủy các hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;

  7). Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hoá đơn bất hợp pháp.

   

  Tư vấn :

   Bạn liên hệ với các cty mà bạn đã xuất hoá đơn đầu ra để thu hồi và huỷ. Bắt buộc, nếu không không chỉ bên bạn bị xử phạt như tôi đã nêu ở trên về hành vi lập hoá đơn bất hợp pháp, mà bên mua cũng bị xử phạt về hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp theo quy định tại  Điều 34 – NĐ 51/2010/NĐ-CP :

   

  Điều 34. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn của người mua :

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

  Ngoài ra, bạn phải làm thủ tục thanh huỷ toàn bộ hoá đơn đã hết giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 27 – TT 153/2010/TT-BTC và gửi thông báo kết quả huỷ hoá đơn cho CQ thuế. Cố gắng !càng sớm càng tốt.

   

  Sẽ bị xử phạt theo khung tôi đã trích dẫn bên trên, tuy nhiên, bạn cố gắng làm một cái CV gửi cho cơ quan thuế nêu rõ lý do vì sao...thật “ khéo “? , làm thế nào để khi CQ thuế đọc cái CV của cty bạn, họ thấy được các tình tiết giảm nhẹ về hành vi vi phạm của cty, sẽ được xử nhẹ tay hơn.

   

  Tại Điều 35 – NĐ 51/2010/NĐ-CP :

  Điều 35. Nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, cưỡng chế và thời hạn thi hành quyết định xử phạt

  1. Nguyên tắc xử lý vi phạm, thủ tục xử phạt, các tình tiết giảm nhẹ, các tình tiết tăng nặng, thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

  2. Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu cộng mức tối đa. Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ sẽ áp dụng mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt được được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình hoặc chia đôi tổng số giữa mức tối đa và mức trung bình. Có trên một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ sẽ áp dụng mức tối đa hoặc tối thiểu. Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ thì được bù trừ để áp dụng khung phạt theo nguyên tắc một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ.

  3. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm theo Nghị định này phải thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao quyết định xử phạt. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

   

   

   

   


   


  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #117428   13/07/2011

  trihm_ktm
  trihm_ktm

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  vujlennao88 viết:
  Xin chào mọi người

  Mình đang rất bối rối không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao, mong mọi người tư vấn giúp.

  cty mình thuộc dạng siêu nhỏ, thành lập được hơn 1 năm, vốn điều lệ có 500tr thôi, mình là nhân viên kế toán tự do, mà thủ tục thành lập cty ban đầu nhờ 1 cty luật họ làm và mượn danh kế toán trưởng để đăng ký với chi cục thuế.

  tháng 1/2011 mình có đăng ký gia hạn sử dụng hoá đơn. nhưg do thiếu hiểu biết nên mình hiểu nhầm là hoá đơn cũ dc sử dụng hết năm 2011, nên đến giờ mình chưa làm thông báo huỷ hoá đơn và đăng ký mua hoá đơn mới. mình đọc thong tư 153 thì hiểu rằng: cty có thể tiến hành thông báo huỷ hoá đơ chậm nhất 30 ngày sau khi hoá đơn hết hiệu lực ( tức là chậm nhất ngày 40 ngày tính tứ ngày 31.3, và nộp thông bảo kết quả huỷ hoá đơn chậm nhất 5 ngày sau đó). ko biết mình hiểu vậy đúng ko? nếu như vậy thì bây giờ mình tiến hành thủ tục có bị phạt ko a?

  trong tháng 4 mình lỡ xuất 8 cái. lúc này mình mới biết là mình hiểu sai.

  nhờ mọi người tư vấn giúp trường hợp của cty mình nên giải quyết ntn?


  Bạn đã liên hệ cục thuế xử lý chưa? Nếu rồi chỉ cho mình với! Tại đơn vị mình cũng bị như vậy.
   
  Báo quản trị |  
 • #101668   10/05/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  theo điều 33 tt153, khoản 2: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hoá đơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướngdẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng.

   Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện huỷ hoá đơn và tiến hành tạo hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.

  Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.

  theo mình nghĩ, chắc bạn phải liên hệ với cơ quan thuế để nhờ xử lý thôi.vì hóa đơn do BTC phát hành  đã hết hạn sử dụng (đến 31/3/11).

   

   
  Báo quản trị |  
 • #101893   11/05/2011

  plien8209
  plien8209

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  chúc bạn may mắn
   
  Báo quản trị |  
 • #117427   13/07/2011

  trihm_ktm
  trihm_ktm

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn đã liên hệ cục thuế chưa? nếu rồi bạn cho mình hỏi thăm với. tại đơn vị mình cũng bị vướn vào vấn đề này
   
  Báo quản trị |  
 • #124512   18/08/2011

  huylinh2108
  huylinh2108

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Cứu mình với bà con ơi!
  Cty mình nộp tờ thông báo KQ hủy hóa đơn ngày 20/05. 
  Hiện tại CCT nói bên mình nộp chậm phải bị xử phạt 6.000.000đ.
  Mình chả thấy cái thông tư, nghị định nào nói về vấn đề này cả.
  Giúp mình với! Ko biết cty m có bị phạt không
   
  Báo quản trị |  
 • #124540   18/08/2011

  BCTCtax
  BCTCtax
  Top 100
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/04/2011
  Tổng số bài viết (622)
  Số điểm: 6123
  Cảm ơn: 385
  Được cảm ơn 282 lần


  #f4f6f1;">

  Chào bạn! sao lại "không thấy thông tư, nghị định nào"? bạn đọc kỹ câu trả lời của chị BV ở trên (trả lời bạn vujlennao88) có viện dẫn thông tư và nghị định rõ ràng :

  Bạn đã nộp chậm thông báo KQ hủy hóa đơn theo TT 153/2010/TT-BTC :

  #f4f6f1; font-size: 11pt; font-family: arial; color: black;"> Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn. (Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ngày 10/04)

  Như vậy, ngày phải gửi thông báo KQ huỷ hoá đơn cho CQT chậm nhất là 
  #ff0000;">15/4/2011. Bạn nộp n
  gày #ff0000;">20/05

  Còn mức xử phạt bạn đọc NĐ 51/2010/NĐ-CP. 
   
  Báo quản trị |