Hưởng phụ cấp

Chủ đề   RSS   
 • #392345 15/07/2015

  Hưởng phụ cấp

  Xin chào quý Luật sư!

  Xin cho tôi hỏi: một người hiện là kế toán trưởng, hưởng phụ cấp trách nhiệm là 0,2 và vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng với phụ cấp chức vụ là 0,2. Vậy cho tôi hỏi người đó được hưởng phụ cấp nào? Chức vụ hay trách nhiệm hay hưởng cả 2 phụ cấp trên? Và văn bản nào quy định.

  Xin trân trọng cảm ơn./.

   
  2705 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #394860   03/08/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp làm việc trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp
   
  Theo điểm d.d2, khoản 8, Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Mục I Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm), không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.
   
  Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó.
   
  Trường hợp làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước
   
  Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP quy định: Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng Ban kiểm soát) và những người làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo.
   
  Theo khoản 6, Điều 3 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, đối với người giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong công ty Nhà nước thì áp dụng Bảng phụ cấp chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng công ty ban hành kèm theo Nghị định này.
   
  Trường hợp người này , trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng là kế toán trưởng nên đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.
   
   
  Căn cứ điểm d.d2, khoản 8, Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Mục I Thông tư số 05/2005/TT-BNV; căn cứ khoản 2, Điều 4 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, phụ cấp trách nhiệm công việc không áp dụng đối với người đảm nhiệm công tác quản lý đã được bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó phòng, do vậy sau khi được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng, do vậy người này được hưởng phụ cấp chức vụ Phó Trưởng phòng và thôi hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng.

   

   
  Báo quản trị |