Hướng dẫn xem mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Chủ đề   RSS   
 • #404302 28/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4211 lần


  Hướng dẫn xem mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

  Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao, các đơn vị sự nghiệp công lập,…có quan hệ với ngân sách đều phải sử dụng mã số riêng.

  mã số đơn vị sử dụng ngân sách

  Mã số này được gọi là mã số đơn vị quan hệ ngân sách. Cụ thể, đó là một dãy số được quy định theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng đơn vị có quan hệ với ngân sách.

  Mã số ĐVQHNS được sử dụng để nhận diện từng đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách và các dự án đầu tư, kèm theo các chỉ tiêu quản lý của đơn vị, dự án đầu tư và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ công tác quản lý ngân sách Nhà nước.

  Cấu trúc của mã số này gồm 02 phần:

  Phần định danh

  Chỉ tiêu quản lý

  Là các thông tin mang tính duy nhất,

  Là các chỉ tiêu quản lý là các thông tin liên quan đến đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, dự án đầu tư.

  Bao gồm 7 ký tự:

  N X1X2X3X4X5X6

  Trong đó:

  - N là ký tự phân biệt mã số, quy định:

  + N = 1, 2 dùng để cấp cho đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước;

  + N = 3 dùng để cấp cho đơn vị khác có quan hệ với ngân sách;

  + N = 7, 8 dùng để cấp cho các dự án đầu tư;

  - X1X2X3X4X5X6 là số thứ tự của các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

  - Chỉ tiêu quản lý đối với đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách gồm: tên đơn vị, loại hình đơn vị, chương ngân sách, cấp dự toán, đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp, quyết định thành lập đơn vị, địa chỉ đơn vị.

  - Chỉ tiêu quản lý đối với dự án đầu tư gồm: tên dự án đầu tư, nhóm dự án đầu tư, hình thức dự án, hình thức quản lý dự án, dự án cấp trên (nếu có), chủ đầu tư, ban quản lý dự án (nếu có), cơ quan chủ quản cấp trên, quyết định đầu tư hoặc văn bản phê duyệt công tác chuẩn bị đầu tư (đối với dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư), nguồn vốn đầu tư.

   

  Đơn vị đăng mý mã số này chỉ nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký.

  Hồ sơ đăng ký mã số được nộp cho Cơ quan Tài chính nơi cấp mã số theo một trong ba phương thức sau:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp.

  - Nộp hồ sơ qua đường bưu chính.

  - Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp mã số.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thay thế 2 Thông tư: 90/2007/QĐ-BTC51/2008/QĐ-BTC

   
  40360 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #438898   17/10/2016

  trieubui
  trieubui

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình muốn tra cứu mã quan hệ ngân sách của cơ quan. vậy mình vào đâu để tra cứu, hoặc số điện thoại để liên hệ?

  Giúp mình nhé!

  Cám ơn ad!!

   
  Báo quản trị |