DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Hướng dẫn xem mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

(nguyenanh1292)

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao, các đơn vị sự nghiệp công lập,…có quan hệ với ngân sách đều phải sử dụng mã số riêng.

mã số đơn vị sử dụng ngân sách

Mã số này được gọi là mã số đơn vị quan hệ ngân sách. Cụ thể, đó là một dãy số được quy định theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Mã số ĐVQHNS được sử dụng để nhận diện từng đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách và các dự án đầu tư, kèm theo các chỉ tiêu quản lý của đơn vị, dự án đầu tư và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ công tác quản lý ngân sách Nhà nước.

Cấu trúc của mã số này gồm 02 phần:

Phần định danh

Chỉ tiêu quản lý

Là các thông tin mang tính duy nhất,

Là các chỉ tiêu quản lý là các thông tin liên quan đến đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, dự án đầu tư.

Bao gồm 7 ký tự:

N X1X2X3X4X5X6

Trong đó:

- N là ký tự phân biệt mã số, quy định:

+ N = 1, 2 dùng để cấp cho đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước;

+ N = 3 dùng để cấp cho đơn vị khác có quan hệ với ngân sách;

+ N = 7, 8 dùng để cấp cho các dự án đầu tư;

- X1X2X3X4X5X6 là số thứ tự của các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

- Chỉ tiêu quản lý đối với đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách gồm: tên đơn vị, loại hình đơn vị, chương ngân sách, cấp dự toán, đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp, quyết định thành lập đơn vị, địa chỉ đơn vị.

- Chỉ tiêu quản lý đối với dự án đầu tư gồm: tên dự án đầu tư, nhóm dự án đầu tư, hình thức dự án, hình thức quản lý dự án, dự án cấp trên (nếu có), chủ đầu tư, ban quản lý dự án (nếu có), cơ quan chủ quản cấp trên, quyết định đầu tư hoặc văn bản phê duyệt công tác chuẩn bị đầu tư (đối với dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư), nguồn vốn đầu tư.

 

Đơn vị đăng mý mã số này chỉ nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký.

Hồ sơ đăng ký mã số được nộp cho Cơ quan Tài chính nơi cấp mã số theo một trong ba phương thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính.

- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp mã số.

Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thay thế 2 Thông tư: 90/2007/QĐ-BTC51/2008/QĐ-BTC

  •  44148
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…