Hướng dẫn về việc xóa án tích đương nhiên

Chủ đề   RSS   
 • #487762 23/03/2018

  PCDH

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2010
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Hướng dẫn về việc xóa án tích đương nhiên

  Xin chào luật sư.

  Tôi có một việc kính nhờ luật sư tư vấn như sau:

  Năm 1988 tôi bị tòa án TP.HCM xử án từ treo là 06 tháng. Tôi đã thụ lý xong và đã đi làm bình thường cho một bệnh viện nhà nước tại Tp.HCM và không bị phạm tội gì hết cho đến nay.

  Nay căn cứ theo Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật hình sự 2015. thì tôi được đương nhiên xóa án tích không?

  Luật sư tư vấn dùm:

  1.Như vậy tôi có cần phải làm hồ sờ gì nữa để làm thủ tục xóa án tích hay không?

  2.Trường hợp phải làm thủ tục thì bao gồm những gì? Nơi làm thủ tục xóa án tích?

  3. Trong năm 2017, tôi có liên hệ Sở Tư pháp TP.HCM để làm Chứng chỉ hành nghề y tế. Nhưng Sở Tư pháp TP.HCM yêu cầu tôi phải có Giấy xác nhận xóa án tích thì mới cấp lý lịch tư pháp và Chứng chỉ hành nghề y tế. Xin cho hỏi luật sư là yêu cầu của Sở Tư pháp có đúng không? 

   
  3471 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #487930   26/03/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1488)
  Số điểm: 8626
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1018 lần
  Lawyer

  Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có nhiều quy định mới về vấn đề xóa án tích, bỏ quy định Tòa án cấp giấy chứng nhận đương nhiên được xóa án tích cho người bị kết án, giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích nếu có đủ điều kiện theo quy định.

  Tại khoản 4 Điều 70 Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định về đương nhiên được xóa án tích “Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc 3 Điều này”.

  Cũng tại Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 cũng có quy định liên quan đến việc xóa án tích. Điều 33 Luật này quy định: Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp có nhiệm vụ cập nhật, xử lý thông tin LLTP trong trường hợp người bị kết án được xóa án tích, cụ thể: (i) Khi nhận được giấy chứng nhận xóa án tích hoặc quyết định xóa án tích của Tòa án thì ghi “đã được xóa án tích” vào LLTP của người đó và (ii) Khi xác định một người có đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự thì ghi “đã được xóa án tích” vào LLTP của người đó. Đồng thời, khoản 3 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định: “Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu LLTP”.

  Như vậy, theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, trong quá trình cập nhật thông tin của người bị kết án, khi xác định được người bị kết án đã có đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích, Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp có nhiệm vụ cập nhật thông tin, ghi rõ việc “đã được xóa án tích” vào Phiếu LLTP của người bị kết án; trường hợp cấp Phiếu LLTP cho người đó thì Phiếu LLTP số 1 được cấp sẽ ghi là “không có án tích”. Quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 đã tạo thêm một khả năng, một cơ hội để cho công dân lựa chọn cách thức xác nhận sự kiện mình được xóa án tích sao cho tiện lợi nhất.

  Vì vậy, trong trường hợp bạn hỏi về trường hợp được nhiên xoá án tích thì thực hiện thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp là một thủ tục hành chính được quy định trong Luật lý lịch tư pháp với thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, trường hợp phức tạp thì thời hạn không quá 15 ngày. Theo đó, việc tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật lý lịch tư pháp, Chương II Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch tư pháp. Theo đó, việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích có trước ngày 01/7/2010 để cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì tùy từng trường hợp sẽ thực hiện tra cứu tại cơ sở dữ liệu của ngành Công an, Tòa án, tại cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng. Đối với những trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp mà thông tin lý lịch tư pháp có sau ngày 01/7/2010 thì thực hiện tra cứu tại cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là Sở Tư pháp theo thẩm quyền hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Điều 47 Luật lý lịch tư pháp).

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com;