Hướng dẫn về việc tháo dỡ, cải tạo nhà ở chung cư

Chủ đề   RSS   
 • #371916 27/02/2015

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1112 lần


  Hướng dẫn về việc tháo dỡ, cải tạo nhà ở chung cư

  Ngày 15/2/2015, Bô xây dựng đã thực hiện Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, theo đó:

   - Nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không còn bảo đảm cho người sử dụng (sau đây gọi chung là chung cư bị hư hỏng nặng) là nhà chung cư đã bị xuống cấp, lún, nứt, nghiêng và các hiện tượng bất thường khác theo kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền, cần phải cải tạo, xây dựng lại trong thời gian nhất định. 
   
  Chung cư nguy hiểm là nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng cần phải di dời khẩn cấp để, phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
   
   - Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất trong dự án xây dựng lại nhà chung cư có quyền:
   
  a) Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn để xây dựng lại nhà chung cư; 
   
  b) Được tham gia góp vốn cùng với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để triển khai dự án xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức góp vốn bằng tiền hoặc bằng diện tích nhà ở, đất ở và tài sản khác gắn liền với đất trong phạm vi dự án (nếu có); 
   
  c) Được lựa chọn hình thức bồi thường, bố trí tái định cư tại chỗ hoặc các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư và được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này;
   
  d) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với tài sản đã được bồi thường;
   
   
   
  3886 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận