Hướng dẫn về hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên DN

Chủ đề   RSS   
 • #471112 16/10/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1670 lần


  Hướng dẫn về hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên DN

  Mới đây, Chính phủ vừa công bố Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (cùng thời điểm có hiệu lực với Luật này)

  Theo đó, Dự thảo Nghị định này hướng dẫn chi tiết về hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh như sau:

  1. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập DN

  - Hộ kinh doanh khi đăng ký chuyển đổi thành DN được cơ quan đăng ký kinh doanh tư vấn miễn phí về hồ sơ, thủ tục đăng ký chuyển đổi.

  - Nội dung tư vấn miễn phí bao gồm:

  + Trình tự, thủ tục về đăng ký DN.

  + Tư vấn để lập hồ sơ đăng ký thành lập DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  + Quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập DN đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  - Hồ sơ để đựơc tư vấn, hướng dẫn miễn phí gồm:

  + Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

  + Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế

  + Chứng từ nộp thuế môn bài, các loại thuế và khoản nộp NSNN (nếu có), tờ khai thuế trong hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

  - Trình tự, thủ tục đăng ký tư vấn, hướng dẫn miễn phí:

  + Chủ hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

  + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế họach Đầu tư giao cho đơn vị đầu mối để tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung nêu trên.

  2. Hỗ trợ miễn lệ phí đăng ký DN và phí công bố thông tin DN lần đầu

  - DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí lệ phí đăng ký DN lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

  - DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí phí công bố thông tin DN lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia.

  3. Hỗ trợ miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  - Quy trình, thủ tục, trách nhiệm các bên liên quan đến cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:

  + Trường hợp điều kiện kinh doanh không thay đổi về quy mô thì cơ quan quản lý nhà nước đúng thẩm quyền có trách nhiệm thông báo và công nhận bằng văn bản khi nhận được đơn đăng ký thay tên trong thời hạn 05 ngày làm việc.

  + Trường hợp điều kiện kinh doanh thay đổi về quy mô, cơ quan quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu đối với DN chuyển đổi từ hộ theo pháp luật chuyên ngành.

  Các cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện có trách nhiệm miễn lệ phí, phí thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu cho DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

  4. Hỗ trợ miễn lệ phí môn bài trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp GCN đăng ký DN lần đầu

  5. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp GCN đăng ký DN lần đầu

  UBND cấp tỉnh phải giao đơn vị đầu mối thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ này.

  Ngoài ra, Dự thảo Nghị định này cũng quy định nội dung khác quan trọng như tiêu chí xác định DN nhỏ và vừa, gồm:

  - Ngành kinh tế: Xác định theo hệ thống lĩnh vực kinh tế Việt Nam.Nếu DN hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực kinh tế thì xác định ngành kinh tế có doanh thu cao nhất, nếu không xác định được doanh thu cao nhất thì xác định ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động nhất

  - Số lao động tham gia BHXH bình quân năm:

  Số lao động làm căn cứ để xác định DN nhỏ và vừa là toàn bộ số lao động do DN quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia BHXH theo pháp luật về BHXH.

  Số lao động tham gia BHXH bình quân năm = tổng số lao động tham gia BH các tháng trong năm/số tháng trong năm.

  Thời điểm làm căn cứ để xác định là cuối năm tài chính của năm trước liền kề. Nếu DN hoạt động dưới 01 năm thì tính đến tháng liền kề thời điểm DN đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

  Chứng từ DN nộp BHXH là căn cứ xác định số lao động tham gia BHXH của DN.

  - Tổng nguồn vốn: Xác định theo bảng cân đối kê toán

  Thời điểm tính là cuối năm tài chính của năm trước liền kế. Nếu DN hoạt động dưới 01 năm thì tính là cuối quý liền kề thời điểm DN đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

  - Tổng doanh thu:  Xác định theo Báo cáo tài chính của DN nộp cho cơ quan quản lý thuế của năm trước liền kề.

  Thời điểm tính là doanh thu năm của năm trước liền kề. Nếu hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn.

  Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa  tại file đính kèm cùng Tờ trình Dự thảo.

   
  3159 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận