Hướng dẫn trích khấu hao tài sản mua cho công đoàn

Chủ đề   RSS   
 • #453271 10/05/2017

  Hướng dẫn trích khấu hao tài sản mua cho công đoàn

  Mình mua cho công đoàn cơ quan 1 bộ âm thanh từ nguồn quỹ công đoàn giá 99 triệu vậy tài sản này theo dõi thế nào có tính khấu hao ko và khi nào thì hết giá trị trên sổ theo dõi

   

   
  1501 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận