DanLuat 2015

Hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

Chủ đề   RSS   
 • #394130 28/07/2015

  Hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

  +) Căn cứ vào điều 36 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 về " Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương dự án nhóm B, nhóm C".

  +) Căn cứ văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/03/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

  +) Đến nay Sở Kế hoạch đầu tư một số tỉnh đã có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công, trong đó:

  a) Hồ sơ trình trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công:

  - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

  - Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định của Luật Đầu tư công, bao gồm cả báo cáo thẩm định trong nội bộ của đơn vị đề xuất chương trình, dự án (đối với cấp huyện là của Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc hội đồng thẩm định của huyện; đối với các sở, ngành hoặc đơn vị khác là bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ hoặc Hội đồng thẩm định do cơ quan tự thành lập). Riêng đối với dự án có cấu phần xây dựng, Báo cáo chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi còn phải có hồ sơ thiết kế sơ bộ gồm:

  + Phần thuyết minh: Danh mục Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng; Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ; Điều kiện tự nhiên và kỹ thuật: địa hình, địa chất công trình, khí tượng, thuỷ văn, động đất tại khu vực xây dựng, tác động của môi trường, hiện trạng chất lượng công trình, công trình kỹ thuật hạ tầng;  Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu; Phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành; Phương án kiến trúc phù hợp quy hoạch, công nghệ, yêu cầu sử dụng và cảnh quan môi trường; Phương án xây dựng chủ yếu (gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính, cơ điện, công trình kỹ thuật hạ tầng,…); So sánh, lựa chọn phương án công nghệ và xây dựng; Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, vật tư vật liệu, máy móc thiết bị… chủ yếu của công trình để xác định tổng mức đầu tư.

  + Phần hồ sơ thiết kế: Gồm các bản vẽ chính như Bản vẽ mặt bằng hiện trạng công trình; Bản vẽ hướng tuyến, bình đồ tuyến, bản vẽ tổng mặt bằng công trình (có số liệu cao độ khống chế một số vị trí chính); Bản vẽ thể hiện phương án xây dựng chính (phối cảnh tổng thể, kiến trúc, cắt ngang, cắt dọc, kết cấu của các hạng mục chính,...) đủ để sơ bộ được khối lượng xây lắp chính của công trình.

  b) Thời hạn phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

  Các dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư năm 2016 phải có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31 tháng 10 năm 2015.

  Ban thư ký pháp luật, luật sư cho em xin hỏi:

  +) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công theo 8 nội dung điều 36 luật đầu tư công số 49/2014/QH13 thì hướng dẫn của  Sở KH-ĐT yêu cầu thêm phần thuyết minh, thiết kế dự án báo cáo đầu tư công có thực sự cần thiết.

  +) Vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công căn cứ vào đâu để tính?

  +) Việc triển khai thực hiện theo hướng dẫn Sở KH-ĐT từ bước khảo sát, thiết kế, báo cáo...mà thời gian phê duyệt dự án trước ngày 30 tháng 10 năm 2015 liệu có đủ thời gian để thực hiện.

  Trên đây là một số thắc mắc mong Ban thư ký pháp luật, luật sư trả lời giúp.

  Em xin cảm ơn!

   
  3269 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-