Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135

Chủ đề   RSS   
 • #454651 26/05/2017

  nguyenloi310
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1686
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 57 lần


  Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135

  Thông tư 01/2017/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 như sau:

  - Địa bàn thực hiện: Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn (bản, buôn, làng, xóm, ấp) đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đầu tư Chương trình theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  - Nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng:

  + Các loại công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Chương trình như: Công trình giao thông nông thôn; Công trình cung cấp điện; Trạm chuyển tiếp phát thanh xã; nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; Trạm y tế xã; Công trình trường, lớp học; Công trình thủy lợi nhỏ; Công trình phục vụ nước sinh hoạt.

  + UBND tỉnh được dành tối đa 30% nguồn vốn đầu tư phát triển hằng năm để tập trung đầu tư một số công trình khởi công mới mà người dân có nhu cầu cấp thiết. Nguồn vốn tập trung đầu tư cho mỗi công trình không vượt quá tổng vốn đầu tư phát triển dự kiến phân bổ cho xã, thôn theo giai đoạn; đảm bảo tất cả xã, thôn thuộc Chương trình được phân bố đủ vốn đầu tư phát triển dự kiến theo giai đoạn.

  + Các công trình được bố trí vốn ngân sách nhà nước của Chương trình phải hoàn thành dứt điểm, thời gian thực hiện tối đa không quá 02 năm, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

  + Các công trình có sử dụng trên 50% nguồn vốn ngân sách nhà nước của Chương trình phải gắn biển ghi tên công trình thuộc “Chương trình 135” và các thông tin cơ bản của đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công, tổng vốn đầu tư, quy mô công trình, thời gian khởi công và hoàn thành.

  - Nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực:

  + Nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng bao gồm: Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng; duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng; Các kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ; giám sát cộng đồng.

  + Nội dung nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở bao gồm: Quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; quy trình triển khai dự án cơ sở hạ tầng; quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế; kỹ năng về phát triển cộng đồng.

   
  1900 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận