Hướng dẫn thủ tục điện tử với các tàu hoạt động nội địa tại cảng VN

Chủ đề   RSS   
 • #384343 21/05/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 37298
  Cảm ơn: 43
  Được cảm ơn 1007 lần
  SMod

  Hướng dẫn thủ tục điện tử với các tàu hoạt động nội địa tại cảng VN

  Xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay khuyến khích các hoạt động trong khâu thủ tục hành chính phải được số hóa. Với các tàu hoạt động nội địa tại cảng Việt Nam, gồm tàu nội địa và tàu nước ngoài được khuyến khích thực hiện các thủ tục thông qua điện tử. Dưới đây là một số hướng dẫn cần thiết cho các tàu này:

  1. Điều kiện thực hiện thủ tục điện tử

  Khi thực hiện thủ tục điện tử phải sử dụng chữ ký số. Việc đăng ký chữ ký số được thực hiện theo quy định. Việc sử dụng chữ ký điện tử được áp dụng trên toàn quốc.

  2. Giá trị pháp lý của thủ tục điện tử

  - Hồ sơ khai báo thủ tục điện tử phải phù hợp với quy định pháp luật về cung cấp thông tin.

  - Hồ sơ phải có chữ ký số hay xác nhận điện tử.

  3. Các loại giấy tờ phải trình để kiểm tra được gửi qua Cổng thông tin điện tử dưới dạng pdf hay excel

  Bao gồm các giấy tờ sau:

  - Giấy chứng nhận đăng ký.

  - Giấy chứng an toàn kỹ thuật của tàu thuyền Việt Nam.

  - Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên Việt Nam.

  - Giấy phép rời cảng.

  4. Phương thức thanh toán phí, lệ phí

  - Thanh toán trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử.

  - Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của cảng vụ hàng hải.

  - Thanh toán bằng tiền mặt.

  5. Thủ tục điện tử với tàu VN vào cảng VN

  Thời hạn làm thủ tục

  Hồ sơ

  Thời hạn giải quyết

  Thủ tục điện tử với tàu VN vào cảng VN

  - Chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng biển, người làm thủ tục phải khai báo và gửi hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử

  Nếu tàu di chuyển giữa các cảng hay khu vực hàng hải không quá 20 hải lý, chậm nhất 02 giờ phải làm thủ tục.

  - Nếu tàu đến sớm hay muộn quá 02 giờ so với dự kiến hay có người ốm, người chết, người cứu vớt được trên biển, người trốn trên tàu thì phải báo bằng VHF, điện thoại hoặc các phương thức thông tin liên lạc phù hợp khác.

  - 01 Bản khai chung (Mẫu số 01).

  - 01 Danh sách thuyền viên (Mẫu số 02).

  - 01 Danh sách hành khách  (nếu có - Mẫu số 03).

  - Giấy phép rời cảng điện tử.

   

  Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử theo quy định, Cảng vụ hàng hải kiểm tra, đối chiếu thông tin điện tử đối với các loại giấy tờ theo quy định trên, thông báo phí, lệ phí phải nộp và kiểm tra việc nộp phí, lệ phí theo quy định để cấp Giấy phép vào cảng điện tử trên Cổng thông tin điện tử theo Mẫu số 04. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do.

   

   

  Thủ tục điện tử với tàu VN rời cảng VN

  Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến rời cảng biển, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử.

  - 01 Bản khai chung (Mẫu số 01).

  - 01 Danh sách thuyền viên (nếu có thay đổi - Mẫu số 02).

  - 01 Danh sách hành khách (đối với tàu biển có chở khách, nếu có thay đổi - Mẫu số 03).

   

  Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử theo quy định, Cảng vụ hàng hải thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin điện tử đối với các loại giấy chứng nhận theo quy định trên; thông báo phí, lệ phí phải nộp và kiểm tra việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định để làm cơ sở cấp Giấp phép rời cảng điện tử trên Cổng thông tin điện tử theo Mẫu số 05. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do.

  Trường hợp tàu biển vào cảng và chỉ lưu lại cảng trong khoảng thời gian không quá 12 giờ, thuyền trưởng phải thông báo cho cảng vụ hàng hải khu vực biết để làm thủ tục điện tử cho tàu vào, rời cảng cùng một lúc.

   

  Các nội dung trên được đề cập tại dự thảo Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa tại cảng biển Việt Nam. Xem chi tiết tại file đính kèm.

   
  4570 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận