Hướng dẫn thêm về TNCN khấu trừ tại nguồn cho chuyên gia nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #291554 15/10/2013

  Hướng dẫn thêm về TNCN khấu trừ tại nguồn cho chuyên gia nước ngoài

  Xin luật sư tư vấn giúp em một số vấn đề về thuế TNCN như sau ạ!

   

  Bên em là công ty chuyên sản xuất chương trình truyền hình, đợt rồi có thuê 2 chuyên gia người Nga sang làm việc trong thời gian hơn 80 ngày (p/s trong quý 3). Bên em lo chỗ ở cho họ (tại công ty) và trả cho họ 10 triệu đồng/tháng/người 

  1. Khi trả lương cho họ, theo Thông tư 111/2013/TT-BTC,, mức thuế TNCN khấu trừ tại nguồn là 20%

  Em tính ra được mức TNCN khấu trừ khi trả lương cho họ là 2*20%*10.000.000=4.000.000

  Bình thường, do công ty em không phát sinh khấu trừ thuế TNCN nên 1 năm chỉ thực hiện quyết toán 1 lần vào cuối năm

  Giờ phát sinh TNCN theo từng lần (TNCN cho người nước ngoài), thì bên em sẽ phải nộp thuế TNCN cho họ như thế nào? Thời gian nộp? Thủ tục nộp? Việc này có ảnh hưởng gì tới việc cuối năm quyết toán thuế TNCN cuối năm ạ!

  2. Trong trường hợp bên em muốn đưa chi phí ăn ở của họ vào chi phí hợp lý để đc khấu trừ thuế TNDN thì phải có những giấy tờ gì!

   

   

  Em cảm ơn ạ!

   
  7617 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #294396   30/10/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp này theo mình thì công ty bạn sẽ đi nộp thay cho họ và với trường hợp này thì Thông tư 64/2013/TT-BTC có hướng dẫn như sau:

  e) Nguyên tắc khai thuế, quyết toán thuế đối với một số trường hợp như sau:

  e.1) Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

  e.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

  Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.

  - Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn phải nộp trong năm tính thuế thứ 2 được xác định như sau:

  Số thuế còn phải nộp năm tính thuế thứ 2

  =

  Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2

  -

  Số thuế tính trùng được trừ

  Trong đó:

  Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2

  =

  Thu nhập tính thuế của năm tính thuế thứ 2

  x

  Thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo Biểu lũy tiến từng phần

   

  Số thuế tính trùng được trừ

  =

  Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất

  x

  Số tháng tính trùng

  12

  Ví dụ 17: Ông là người nước ngoài lần đầu tiên tới Việt Nam làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ ngày 01/6/2014 đến 31/5/2016. Năm 2014, ông S có mặt tại Việt Nam 80 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 134 triệu đồng. Năm 2015, ông S có mặt tại Việt Nam trong thời gian từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/5/2015 là 110 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 106 triệu đồng; từ ngày 01/6/2015 đến 31/12/2015, ông S có mặt tại Việt Nam là 105ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 122 triệu đồng. Ông S không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và không phát sinh các khoản đóng góp bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 

  Số thuế thu nhập cá nhân của Ông S phải nộp được xác định như sau:

  Nếu tính theo năm 2014, Ông là cá nhân không cư trú, nhưng tính theo 12 tháng liên tục kể từngày 01/6/2014 đến hết ngày 31/5/2015, tổng thời gian ông S có mặt tại Việt Nam là 190 ngày (80 ngày + 110 ngày). Vì vậy, ông là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

  + Năm tính thuế thứ nhất (từ ngày 01/6/2014 đến ngày 31/5/2015):

  Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế thứ nhất:

  134 triệu đồng + 106 triệu đồng = 240 triệu đồng

  Giảm trừ gia cảnh: 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng  

  Thu nhập tính thuế: 240 triệu đồng - 108 triệu đồng = 132 triệu đồng

  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm tính thuế thứ nhất: 60 triệu đồng × 5% + (120 triệu đồng - 60triệu đồng) × 10% + (132 triệu đồng - 120 triệu đồng) × 15% = 10,8  triệu đồng

  + Năm tính thuế thứ hai (từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015): Ông S có mặt tại Việt Nam 215ngày (110 ngày + 105 ngày) là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

  Thu nhập chịu thuế phát sinh trong năm 2015:

  10triệu đồng + 122 triệu đồng = 228 triệu đồng

  Giảm trừ gia cảnh : 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng  

  Thu nhập tính thuế năm 2015:

   228 triệu đồng – 108 triệu đồng = 120 triệu đồng

  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  năm 2015:

  (60 triệu đồng × 5%) + (120 triệu đồng – 60 triệu đồng) × 10% = 9 triệu đồng

  Quyết toán thuế năm 2015 có 5 tháng tính trùng với quyết toán thuế năm thứ nhất (từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2015)

  Số thuế tính trùng được trừ :

  (10,8 triệu đồng/12 tháng) x 5 tháng = 4,5 triệu đồng.

  Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp năm 2015 là :

  9 triệu đồng –  4,5 triệu đồng = 4,5 triệu đồng

  e.3Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnhề 

  Về các khỏan chi phí được trừ bạn xem tại Thông tư 123/2012/TT-BTC

  2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với người lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |