Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Chủ đề   RSS   
 • #332001 07/07/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4327 lần


  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

  Một số thành viên thắc mắc về cách trình bày văn bản. Thiết nghĩ, Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính là tài liệu quan trọng của giới học luật nói riêng và mọi người nói chung.

  Điều 4. Phông chữ trình bày văn bản

  Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

  Điều 5. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày

  1. Khổ giấy

  Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm).

  Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5).

  2. Kiểu trình bày

  Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài).

  Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bản in theo chiều rộng).

  3. Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4)

  Lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm;

  Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm;

  Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm;

  Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.

  4. Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A4 được thực hiện theo sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản kèm theo Thông tư này (Phụ lục II). Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A5 được áp dụng tương tự theo sơ đồ tại Phụ lục trên.

  Điều 6. Quốc hiệu

  1. Thể thức

  Quốc hiệu ghi trên văn bản bao gồm 2 dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

  2. Kỹ thuật trình bày

  Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1; chiếm khoảng 1/2 trang giấy theo chiều ngang, ở phía trên, bên phải.

  Dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm;

  Dòng thứ hai: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14 (nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 12, thì dòng thứ hai cỡ chữ 13; nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 13, thì dòng thứ hai cỡ chữ 14), kiểu chữ đứng, đậm; được đặt canh giữa dưới dòng thứ nhất; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ (sử dụng lệnh Draw, không dùng lệnh Underline), cụ thể:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Hai dòng chữ trên được trình bày cách nhau dòng đơn.

  Điều 7. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  1. Thể thức

  Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 không ghi cơ quan chủ quản.

  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) (đối với các tổ chức kinh tế có thể là công ty mẹ) và tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

  a) Tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản phải được ghi đầy đủ hoặc được viết tắt theo quy định tại văn bản thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, phê chuẩn, cấp giấy phép hoạt động hoặc công nhận tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, ví dụ:

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
   

  TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
   

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH NGHỆ AN

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI NGUYÊN

   

  b) Tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp có thể viết tắt những cụm từ thông dụng như Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND), Việt Nam (VN), ví dụ:

  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
  SỞ NỘI VỤ

   

  VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VN
  VIỆN DÂN TỘC HỌC

   

  2. Kỹ thuật trình bày

  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày tại ô số 2; chiếm khoảng 1/2 trang giấy theo chiều ngang, ở phía trên, bên trái.

  Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được trình bày bằng chữ in hoa, cùng cỡ chữ như cỡ chữ của Quốc hiệu, kiểu chữ đứng. Nếu tên cơ quan, tổ chức chủ quản dài, có thể trình bày thành nhiều dòng.

  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản trình bày bằng chữ in hoa, cùng cỡ chữ như cỡ chữ của Quốc hiệu, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ. Trường hợp tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản dài có thể trình bày thành nhiều dòng, ví dụ:

  BỘ NỘI VỤ
  CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
  NHÀ NƯỚC

   

  Các dòng chữ trên được trình bày cách nhau dòng đơn.

  Tải văn bản Tại đây

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 07/07/2014 02:51:44 CH
   
  7144 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  nhubeo (21/07/2014) Xmen-8711 (08/07/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận