Hướng dẫn mới về thanh toán tiền phép năm cho cán bộ, công viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #424826 17/05/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1671 lần


  Hướng dẫn mới về thanh toán tiền phép năm cho cán bộ, công viên chức

  Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo và đang lấy ý kiến đóng góp để sớm ban hành Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

  Tại nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán tiền phép năm có một số điểm mới như sau:

  1. Ai là người được thanh toán tiền nghỉ phép?

  Tiền nghỉ phép được thanh toán bao gồm: tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép và thanh toán tiền lương, tiền bồi dưỡng cho những ngày được phép nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số phép trong năm. Trong đó:

  Đối với tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép, bao gồm các đối tựơng sau đây có đủ điều kiện để nghỉ phép năm theo Bộ luật lao động 2012 và được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép hàng năm:

  - Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên đi thăm cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con ở vùng không có hệ số phụ cấp khu vực.

  - Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng công tác ở vùng không có hệ số phụ cấp khu vực về thăm cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con ở vùng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên.

  - Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng công tác tại các vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép hàng năm để thăm cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con bị chết hoặc bị ốm phải điều trị ở cơ sở y tế, bệnh viện.

  - Hệ số phụ cấp khu vực thực hiện theo Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phụ cấp khu vực của cơ quan có thẩm quyền.

  Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài các đối tượng nêu trên nếu đủ điều kiện để nghỉ phép năm theo Bộ luật lao động, nghỉ phép về thăm cha mẹ đẻ/cha mẹ chồng/vợ hoặc vợ/chồng, con thì cơ quan, đơn vị căn cứ vào nguồn kinh phí tiết kiệm, chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên để xem xét hỗ trợ tiền phương tiện đi lại nhưng phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

  Đối với tiền lương và tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép năm nhưng chưa được nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số phép, bao gồm:

  - Các trường hợp được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ thực hiện theo Điều 114 Bộ luật lao động 2012.

  - Các trường hợp được thanh toán tiền bồi dưỡng do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

  Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thì cơ quan, đơn vị phải bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

  - Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nếu đã được cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp thời gian cho đi nghỉ phép theo quy định nhưng không có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

  2. Điều kiện, thời hạn và thủ tục thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép

  * Về điều kiện và thời hạn:

  - Tiền phương tiện đi nghỉ phép hàng năm chỉ được thanh toán mỗi năm một lần.

  - Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa 03 năm/lần và chỉ được thanh toán 01 lần tiền nghỉ phép năm.

  * Về thủ tục thanh toán:

  Để được nhận khoản tiền này, cần phải có các giấy tờ sau:

  - Giấy nghỉ phép năm do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

  - Các hóa đơn, chứng từ liên quan đến phương tiện đi lại.

  - Riêng trường hợp về thăm người thân ốm đau, bệnh, chết thì ngoài 2 loại giấy tờ nêu trên phải có xác nhận của cơ sở y tế là người thân bị ốm đau phải đi điều trị ở cơ sở y tế hoặc có bản sao giấy báo tử trong trường hợp người thân bị chết.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến sẽ thay thế Thông tư 141/2011/TT-BTC tại file đính kèm.

   
  35175 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận