Hướng dẫn mới về hoạt động chứng khoán phái sinh

Chủ đề   RSS   
 • #389207 24/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4202 lần


  Hướng dẫn mới về hoạt động chứng khoán phái sinh

  Chứng khoán phái sinh chỉ mới được pháp luật Việt Nam thừa nhận trong thời gian gần đây khi Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 tới. Trước đây, chúng ta thường chỉ nghe cách thức vận hành, các loại chứng khoán phái sinh thông qua các giáo trình giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, song lại chưa có văn bản nào quy định chính thức về vấn đề này.

  Nhằm hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức và hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh, Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh. Giới thiệu các nội dung nổi bật tại Thông tư này cho các bạn như sau:

  Giải thích hơn 60 từ ngữ chuyên dùng trong giao dịch chứng khoán phái sinh

  Các từ ngữ chuyên dùng trong giao dịch chứng khoán phái sinh như đóng vị thế, giới hạn vị thế, khối lượng mở, lệnh gọi ký quỹ….được giải thích rõ tại Thông tư này.

  4 trường hợp SGDCK hủy niêm yết chứng khoán phái sinh

  - Chứng khoán phái sinh đáo hạn.

  - Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh bị hủy niêm yết hoặc không còn được sử dụng làm tài sản cơ sở.

  - Theo yêu cầu của tổ chức phát hành.

  - Chứng khoán phái sinh mất thanh khoản và các trường hợp khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán hoặc Sở giao dịch chứng khoán xét thấy là cần thiết.

  Trước mắt, chỉ hướng dẫn các nội dung về hợp đồng tương lai

  Có 2 loại hợp đồng tương lai, đó là hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

  Hợp đồng tương lai chỉ số phải đáp ứng đủ các nội dung sau:

  - Tên hợp đồng.

  - Mã hợp đồng.

  - Tài sản cơ sở.

  - Giá trị hợp đồng.

  - Tháng đáo hạn.

  - Giờ giao dịch.

  - Ngày giao dịch cuối cùng (last trading day).

  - Ngày thanh toán cuối cùng (final settlement day).

  - Phương thức thanh toán.

  - Bước giá, đơn vị yết giá.

  - Biên độ dao động giá.

  - Ngày niêm yết.

  - Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày.

  - Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng.

  - Giới hạn vị thế.

  - Giới hạn lệnh.

  Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ phải đáp ứng đủ các nội dung sau:

  Như hợp đồng tương lai, tuy nhiên nội dung giá trị hợp đồng được thay bằng trái phiếu chuyển giao.

  Xem chi tiết quy định các nội dung tại dự thảo Thông tư.

   
  3245 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận