Hướng dẫn mới về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chủ đề   RSS   
 • #475760 24/11/2017

  myduyen1312
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2014
  Tổng số bài viết (177)
  Số điểm: 1315
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 38 lần


  Hướng dẫn mới về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại  Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó Dự thảo đưa ra hướng dẫn mới về báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

  - Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (theo phương pháp trực tiếp):

  + Chỉ tiêu "Tiền đã chi mua các tài sản tài chính" mã số 01 bổ sung nội dung tiền đã chi từ việc thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện quyền khi đáo hạn chứng quyền ở trạng thái có lãi.

  + Chỉ tiêu "Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính" mã số 02 bổ sung nội dung tiền đã thu từ bán chứng quyền.

  + Chỉ tiêu "Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh" mã số 11 bổ sung nội dung "tiền thu hồi khi nhận lại số tiền ký quỹ"

  + Chỉ tiêu "Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh" mã số 12 bổ sung nội dung "Tiền gửi ký quỹ đảm bảo thanh toán tại ngân hàng lưu ký”, "tiền chi ra chi trả các khoản chi phí liên quan đến phát hành chứng quyền khi đáo hạn chứng quyền hoặc khi bị đình chỉ hoặc hủy bỏ đợt chào bán".

  - Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (theo phương pháp gián tiếp):

  + Chỉ tiêu "Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ" Mã số 11 bổ sung nội dung "lỗ đánh giá lại phải trả chứng quyền".

  + Chỉ tiêu "Lãi đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ" Mã số 19 bổ sung nội dung "Lãi đánh giá lại phải trả chứng quyền".

  + Chỉ tiêu "Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác" Mã số 50 bổ sung "phải trả chứng quyền".

  Xem nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư tại đây. Thông tư này được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

  be positive always

   
  2289 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận