Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

Chủ đề   RSS   
 • #406045 11/11/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67051
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4186 lần


  Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

  >>> Hướng dẫn mới về thủ tục đổi Giấy phép lái xe sang thẻ PET

  Từ ngày 01/01/2016, việc cấp Giấy phép lái xe sẽ thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 58/2015/TT-BGTVT.

  So với quy định cũ tại Thông tư 46/2012/TT-BGTVT và các Thông tư sửa đổi Thông tư này, việc cấp Giấy phép lái xe có nhiều thay đổi.

  Thủ tục cấp lại GPLX

  Để thuận tiện cho các bạn theo dõi, dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước để được cấp lại Giấy phép lái xe.

  Trước tiên, bạn cần phải xác định mình thuộc trường hợp nào, quá thời hạn sử dụng hay bị mất Giấy phép lái xe, nếu mất thì mất lần thứ mấy.

  1. Trường hợp quá hạn sử dụng

  - Từ 03 tháng đến dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn: phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy pháp lái xe.

  - Từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn: phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành để cấp lại Giấy phép lái xe.

  Người lái xe chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hay Sở Giao thông vận tải.

  Hồ sơ gồm:

  - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hay hộ chiếu còn hạn có ghi số chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu còn hạn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

  - Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu  (file đính kèm).

  - Bản sao Giấy phép lái xe hết hạn.

  2. Trường hợp mất giấy phép lái xe

  a. Mất lần đầu, còn hạn sử dụng hay quá hạn sử dụng dưới 03 tháng

  Điều kiện được cấp lại:

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

  - Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ gồm:

      + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu (file đính kèm).

      + Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có).

      + Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3.

      + Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: giấy chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

  Khi đến cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.

  b. Mất lần đầu, quá hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên

  Điều kiện được cấp lại:

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch nội dung:

      + Quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm: phải dự sát hạch lại lý thuyết.

      + Quá hạn từ 01 năm trở lên: phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

  - Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

      + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

      + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

      + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

  c. Mất lần thứ 02

  Điều kiện được cấp lại

  - Trong hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần đầu. Trường hợp trên 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần đầu thì được xử lý như trường hợp mất lần đầu.

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch lại lý thuyết.

  - Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

      + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

      + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

      + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

  d. Mất lần thứ 03 trở lên

  Điều kiện được cấp lại:

  - Trong hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần trước đó. Trường hợp trên 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần đầu thì được xử lý như trường hợp mất lần đầu.

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch lại lý thuyết và thực hành.

  - Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

      + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

      + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

      + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

  3. Trường hợp không còn hồ sơ gốc nhưng còn giấy phép lái xe

  Điều kiện được cấp lại:

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Có nhu cầu cấp lại Giấy phép lái xe.

  - Người lái xe chuẩn bị  01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đã cấp giấy phép lái xe). Hồ sơ bao gồm:

     + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu (file đính kèm).

     + Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

  Cơ quan cấp giấy phép lái xe kiểm tra, xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng giấy phép lái xe được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào góc trên bên phải đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe và trả cho người lái xe tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.

  Thời hạn cấp lại Giấy phép lái xe: Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý thì cơ quan nhận hồ sơ tiến hành cấp lại Giấy phép lái xe.

  Lệ phí cấp lại Giấy phép lái xe: 135.000 đồng/hồ sơ. (Căn cứ Thông tư 73/2012/TT-BGTVT)

  Danh sách địa chỉ Sở Giao thông vận tải tại các tỉnh, thành trong cả nước:

  Tỉnh, thành phố

  Địa chị

  Tình, thành phố

  Địa chỉ

  Tỉnh Bắc Giang

  51 Nguyễn Văn Cừ, Bắc Giang

  Tỉnh Lạng Sơn

  Hùng Vương, Lạng Sơn

  Tỉnh Bắc Kạn

  Số 5, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

  Tỉnh Lâm Đồng

  Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt

  Tỉnh Bắc Ninh

  Khu 6, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh.

  Tỉnh Long An

  66, Hùng Vương, Phường 2, tp. Tân An, Long An

  Thành phố Cần Thơ

  1 Ngô Hữu Hạnh, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ.

  Tỉnh Nam Định

  Điện Biên, Lộc Hoà, Nam Định

  Thành phố Đà Nẵng

  140 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

  Tỉnh Nghệ An

  47 Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  Tỉnh An Giang

  01 Lý Thường Kiệt, Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang

  Tỉnh Ninh Thuận

  142 21 Tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang, Ninh Thuận

  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  93 Lý Thường Kiệt, Phường 1, tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

  Tỉnh Ninh Bình

  Lê Đại Hành, Ninh Bình

  Tỉnh Bạc Liêu

  9 Nguyễn Tất Thành, 1, Bạc Liêu

  Tỉnh Phú Thọ

  1508 - Đại lộ Hùng Vương - P. Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Phú Thọ

  Tỉnh Bến Tre

  593/B4- Nguyễn Thị Định -Khu Phố 3 - Phú Khương Thành Phố Bến Tre. 

  Tỉnh Phú Yên

  72 Lê Duẩn, Tuy Hòa, Phú Yên

  Tỉnh Bình Định

  8 Lê Thánh Tôn, tp. Quy Nhơn, Bình Định

  Tỉnh Quảng Bình

  2 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

  Tỉnh Bình Dương

  1 Ba Mươi tháng Tư, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tỉnh Quảng Nam

  12 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

  Tỉnh Bình Phước

  QL14 - Phường Tân Phú- Thị xã Đồng Xoài

  Tỉnh Quảng Ngãi

  39 Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

  Tỉnh Bình Thuận

  239 Trần Hưng Đạo, Phú Thủy, tp. Phan Thiết, Bình Thuận

  Tỉnh Quảng Ninh

  Cột 8 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh

  Tỉnh Cà Mau

  Đường Cao Thắng, Khóm 2, Phường 8, Thành phố Cà Mau

  Tỉnh Quảng Trị

  73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị

  Tỉnh Cao Bằng

  Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thị Xã Cao Bằng, Cao Bằng

  Tỉnh Sóc Trăng

  Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

  Tỉnh Đăk Lăk

  7 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk,

  Tỉnh Sơn La

  188 Nguyễn Lương Bằng - Tổ 2- Phường Quyết Thắng - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

  Tỉnh Đăk Nông

  Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

  Tỉnh Tây Ninh

  209 Ba Mươi tháng Tư, tp. Tây Ninh, Tây Ninh

  Tỉnh Gia Lai

  10 Trần Hưng Đạo, Hội Thương, pleiku, Gia Lai

  Tỉnh Thanh Hoá

  Đại lộ Lê Lợi, Điện Biên, tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá

  Tỉnh Hà Giang

  380 Nguyễn Trãi, Hà Giang

  Thành phố Hồ Chí Minh

  63 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé,  Quận 1, Hồ Chí Minh

  Tỉnh Hà Nam

   

  Đinh Tiên Hoàng, Thanh Châu, tp. Phủ Lý, Hà Nam

  Tỉnh Thái Bình

  Số 414, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

  Thành phố Hà Nội

  Số 2 Phùng Hưng- Hà Đông- Thành phố Hà Nội

  Tỉnh Thái Nguyên

  Quang Trung Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

  Tỉnh Hà Tĩnh

  Số 143 Đường Hà Huy Tập Thị Xã Hà Tĩnh

  Tỉnh Thừa Thiên - Huế

  10 Phan Bội Châu, tp. Huế, Thừa Thiên Huế

  Tỉnh Hải Dương

  79,, Đường Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương

  Tỉnh Tiền Giang

  19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

  Thành phố Hải Phòng

  1, Cù Chính Lan, Q.Hồng Bàng, Cù Chính Lan

  Tỉnh Trà Vinh

  151 Nguyễn Đáng,Phường 7,khóm 1, Trà Vinh

  Tỉnh Hậu Giang

  Số 1 đường Điện Biên Phủ, Phường 5, TP Vị Thanh, Hậu Giang

  Tỉnh Tuyên Quang

  Đường Tân Trào, tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang

  Tỉnh Hoà Bình

  Lý Thái Tổ, tp. Hòa Bình, Hòa Bình

  Tỉnh Vĩnh Long

   

  số 83 đường 30/4, phường 1, Thị xã Vĩnh Long , Vĩnh Long

  Tỉnh Hưng Yên

  Đường Công Vụ Hiến Nam Thị Xã Hưng Yên, Hưng Yên

  Tỉnh Vĩnh Phúc

   

  Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

  Tỉnh Khánh Hoà

  4 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  Tỉnh Yên Bái

  Tổ 55, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

  Tỉnh Kiên Giang

  1190, Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

  Tỉnh Lào Cai

  Số 5 Hoàng Liên, Cốc Lếu, tp. Lào Cai, Lào Cai

  Tỉnh KonTum

  135 Bà Triệu, tp. Kon Tum, Kon Tum

  Tỉnh Lai Châu

  Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

  Ngoài ra, có bất kỳ vướng mắc trong việc cấp lại Giấy phép lái xe, các bạn có thể đặt câu hỏi tại đây để được các thành viên Dân Luật hỗ trợ nhé. 

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 11/11/2015 01:39:29 CH Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 11/11/2015 10:09:25 SA
   
  72137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận