Hướng dẫn mẫu hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị

Chủ đề   RSS   
  • #209872 28/08/2012

    Hướng dẫn mẫu hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị

    Cho hỏi có hướng dẫn nào về mẫu hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị ko? Hay làm theo thông tư 09 hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công

     
    14506 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận