Hướng dẫn khai thuế TNDN tạm tính Quý ??

Chủ đề   RSS   
 • #125847 25/08/2011

  xuanxeo
  Top 500
  Lớp 1

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 2385
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 1 lần


  Hướng dẫn khai thuế TNDN tạm tính Quý ??

  chào mọi ngưòi, mọi người hướng dẫn cho minh kê khai thuế tndn tạm tinh với, mình đang tập làm nên chưa hiểu lắm
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 25/08/2011 04:26:46 CH Tiêu đề ko dấu.
   
  14582 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #125859   25/08/2011

  dautayvuive89
  dautayvuive89

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2011
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Việc đầu tiên cần làm là phải khai các chỉ tiêu đích danh

  (1) Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm là tháng hay quý
  (2)Ghi chính xác tên người nộp thuế(không được viết tắt)
  (3)Ghi đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế
  (4)(5)(6) Ghi đungá theo địa chỉ văn phòng, trụ sở của người nộp thuế
  (7)(8)(9) Ghi đầy đủ số điện thoai,email của người nộp thuế

  Việc tiếp theo là xác định các chỉ tiêu trong tờ khai

  (10)Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ là tổng thực tế doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra trong ba tháng trong kỳ tính thuế bao gồm:doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Chỉ tiêu này được xác định như sau:
  + Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản doanh thu thuần từ hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền vay, tiền gửi, cho thuê tài sản cố định...
  + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ hàng hóa của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế
  + Thu nhập khác : thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản, các khoản tiền thưởng từ khách hàng , biếu, tặng, các khoản thu nhập từ năm trước chưa hạch toán.
  (11) Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ là toàn bộ cá khoản chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm:
  + Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ: là toàn bộ các khoản chi phí sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ được xác định để tính lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
  + Chi phí hoạt động tài chính là những khoản chi phí hoạt động tài chính trong kỳ tính thuế bao gồm chi phí và các khoản lỗ...
  + Khoản chi khác:là những khoản chi phí của cá hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp
  (12) Lợi nhuận phát sinh trong kỳ được xác định = DT thực tế phát sinh trong quý - chi phí thực tế phát sinh trong quý
  (13) Điều chỉnh tăng lợi nguận theo pháp luật: chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán nhưng không phù hợp với quy định của luật thuế TNDN, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của người nộp thuế
  (14) Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế: lợi nhuận từ hoạt động khong thuộc diện chịu thuế TNDN, giảm trừ các khoản doanh thu tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng...
  (15) Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của luật thuế TNDN bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm
  (16) Thu nhập chịu thuế = (12) + (13) - (14) - (15)
  (17) Thuế suất 25%
  (18) Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện, mức độ ưu đãi để xác định số thuế DN được miễn,giảm bao gồm cả ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về miễn giảm thuế
  (19) Thuế TNDN phải nộp trong kỳ =(16) * (17) - (18)
  Cập nhật bởi dautayvuive89 ngày 25/08/2011 02:33:06 CH Cập nhật bởi dautayvuive89 ngày 25/08/2011 02:30:53 CH

  Bạn hãy yêu tự do hơn tất cả và hãy làm điều thiện ở bất cứ nơi nào có thể

   
  Báo quản trị |  
 • #125926   25/08/2011

  xuanxeo
  xuanxeo
  Top 500
  Lớp 1

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 2385
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 1 lần


  cảm ơn bạn, chỉ tiêu này được xác định như thế nào nữa bạn, hình như bạn gửi cho mình chuyển đến chưa hết. bạn thử xem lại hộ mình với nhé
   
  Báo quản trị |  
 • #125929   25/08/2011

  dautayvuive89
  dautayvuive89

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2011
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  lúc đó mình bận vào sổ sách lên chưa gửi hết,giờ mình cập nhật lại rùi đó. Chúc bạn thành công
  Cập nhật bởi dautayvuive89 ngày 25/08/2011 02:36:04 CH

  Bạn hãy yêu tự do hơn tất cả và hãy làm điều thiện ở bất cứ nơi nào có thể

   
  Báo quản trị |  
 • #125938   25/08/2011

  xuanxeo
  xuanxeo
  Top 500
  Lớp 1

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 2385
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 1 lần


  cảm ơn bạn nhiều nhé
   
  Báo quản trị |