Hướng dẫn đăng ký cấp Giấy phép nhập khẩu thép tự động

Chủ đề   RSS   
 • #387653 12/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4203 lần


  Hướng dẫn đăng ký cấp Giấy phép nhập khẩu thép tự động

  Xuất nhập khẩu là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Việc tinh gọn các thủ tục xuất nhập khẩu góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển đó. Nắm bắt được tình hình đó, Bộ Công Thương đang có ý kiến ban hành Thông tư hướng dẫn về cấp Giấy phép nhập khẩu tự động.

  Để được cấp Giấy phép nhập khẩu thép tự động, bạn cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

  - Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 bản (theo mẫu quy định).

  - Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

  - Hoá đơn thương mại: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

  - Tín dụng thư (L/C) hoặc chứng từ thanh toán hoặc Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng (có kèm Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng) theo mẫu quy định: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

  - Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

  Trường hợp hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, nhập khẩu từ các khu phi thuế quan, thương nhân không phải nộp vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải nhưng phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu của đơn đăng ký nhập khẩu đã được xác nhận lần trước theo mẫu quy định.

  Giấy phép nhập khẩu tự động được cấp trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan cấp Giấy phép nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân theo quy định.

  Nếu bạn không thể đến cơ quan cấp Giấy phép tự động, bạn có thể đăng ký tại nhà thông qua mạng Internet như sau:

  - Thương nhân phải khai báo các thông tin về hồ sơ thương nhân qua mạng Internet theo hệ thống phần mềm do Bộ Công Thương quy định và gửi hồ sơ thương nhân về địa điểm đăng ký cấp phép nhập khẩu tự động khi đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu. Hồ sơ thương nhân bao gồm: 

    + Đăng ký mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký hoặc được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động và con dấu của thương nhân.

    + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

  - Sau khi được cấp tài khoản truy cập hệ thống phần mềm, thương nhân tiến hành khai báo thông tin về hồ sơ đăng ký nhập khẩu tự động qua hệ thống phần mềm do Bộ Công Thương quy định. Tình trạng xử lý việc cấp phép nhập khẩu tự động sẽ được thể hiện trực tuyến trên hệ thống phần mềm.

  - Bộ Công Thương thẩm định thông tin qua giao diện trên mạng Internet và trong vòng 01 ngày thông báo cho thương nhân kết quả thẩm định qua mạng Internet.

  - Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của Bộ Công Thương về việc thông tin hồ sơ khai báo qua mạng Internet đã đầy đủ, hợp lệ, thương nhân nộp bộ hồ sơ tại Cơ quan cấp Giấy phép theo quy định trên.

  - Thương nhân chịu trách nhiệm trang bị máy tính kết nối mạng Internet và các thiết bị ngoại vi theo quy định của Bộ Công Thương trước khi đăng ký theo chế độ cấp phép nhập khẩu tự động qua mạng Internet. 

  Giấy phép nhập khẩu tự động được cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan cấp Giấy phép nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của thương nhân.

  Xem chi tiết dự thảo tại đây.

   
  5758 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận