Hướng dẫn cách tính ngày điều trị nội trú

Chủ đề   RSS   
 • #495437 29/06/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1029)
  Số điểm: 6945
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Hướng dẫn cách tính ngày điều trị nội trú

  Theo tìm hiểu của mình cách tính ngày điều trị nội trú tại Điều 3 Thông tư 50/2017/TT-BYT thì: Ngày điều trị nội trú là một ngày trong đó, người bệnh được làm bệnh án nội trú, được hưởng ít nhất một trong các chế độ: theo dõi, chẩn đoán, điều trị hoặc chăm sóc

  Về cách tính ngày điều trị nội trú áp dụng chung đối với bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế căn cứ theo Thông tư 44/2017/TT-BYT, cụ thể như sau:

  Điều 1.  

  1. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:

  "2. Số ngày điều trị nội trú được tính theo số ngày thực tế người bệnh được điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

  a) Trường hợp người bệnh vào viện và xuất viện trong cùng một ngày thì được tính là một ngày điều trị nội trú (Trừ trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu quy định tại điểm e khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2017/TT-BYT).

  b) Trường hợp người bệnh vào viện ngày hôm trước và ra viện vào ngày hôm sau, thời gian điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh từ 04 giờ đến dưới 24 giờ chỉ tính là một ngày điều trị;

  c) Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện không thuộc quy định tại điểm a và điểm b Khoản này thì tính theo nguyên tắc: Người bệnh vào viện buổi sáng (trước 12 giờ sáng) tính 70%, vào viện buổi chiều (sau 12 giờ sáng) tính 50% ngày giường tương ứng. Người bệnh ra viện buổi sáng (trước 12 giờ sáng) tính 50%, ra viện buổi chiều (sau 12 giờ sáng) tính 70% ngày giường tương ứng, cụ thể tính như sau:

  - Trường hợp vào viện sau 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện trước 12 giờ sáng ngày ra viện: tổng số ngày điều trị = (ngày ra - ngày vào);

  - Trường hợp vào viện trước 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện trước 12 giờ sáng ngày ra viện hoặc vào viện sau 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện sau 12 giờ sáng ngày ra viện: tổng số ngày điều trị = (ngày ra - ngày vào) + 0,2;

  - Trường hợp vào viện trước 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện sau 12 giờ sáng ngày ra viện: tổng số ngày điều trị = (ngày ra - ngày vào) + 0,4;

  d) Thời gian vào viện căn cứ theo giờ vào khoa lâm sàng điều trị ghi trên hồ sơ bệnh án; thời gian ra viện căn cứ theo giờ ghi trong giấy ra viện hoặc giấy chuyển viện.

  đ) Trong trường hợp người bệnh chuyển 02 khoa trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính 1/2 ngày. Trường hợp người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên trong cùng một ngày thì giá ngày giường điều trị nội trú hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên giờ có mức giá tiền giường thấp nhất”.

   
  4035 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536140   31/12/2019

  Bạn tham khảo!

  Cách tính số ngày điều trị nội trú đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh được quy định như sau:

  1. Bệnh nhân vào viện và ra viện trong cùng một ngày thì được tính là một ngày điều trị nội trú (thời gian điều trị trên 04 giờ):

  2. Bệnh nhân vào viện ngày hôm trước và ra viện ngày hôm sau, thời gian điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh từ 04 giờ đến 24 giờ chỉ tính là 1 ngày điều trị:

  3. Vào viện sau 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện trước 12 sáng ngày ra viện:

  Số ngày điều trị = (ngày ra – ngày vào);

  4. Vào viện trước 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện trước 12 giờ sáng ngày ra viện hoặc vào viện sau 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện sau 12 giờ sáng ngày ra viện:

  Số ngày điều trị = (ngày ra – ngày vào) + 0,2;

  5. Vào viện trước 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện sau 12 giờ sáng ngày ra viện:

  Số ngày điều trị = (ngày ra – ngày vào) + 0,4.

   
  Báo quản trị |