Hướng dẫn cách tính chế độ phụ cấp, trợ cấp với viên chức công tác ở vùng ĐBKK

Chủ đề   RSS   
 • #552005 17/07/2020

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (452)
  Số điểm: 37708
  Cảm ơn: 45
  Được cảm ơn 1015 lần
  SMod

  Hướng dẫn cách tính chế độ phụ cấp, trợ cấp với viên chức công tác ở vùng ĐBKK

  Bảo hiểm Xã hội Việt nam vừa ban hành Công văn 2284/BHXH-TCCB năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo đó, viên chức công tác tại vùng ĐBKK sẽ được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp:

  - Phụ cấp thu hút, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK  hoặc nghỉ hưu được hưởng mức lương hiện hưởng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP

  - Phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng ĐBKK thì tính theo mức lương cơ sở

  => Các chế độ này chỉ được hưởng một lần và không dùng để tính BHXH, BHYT, BHTN

  Viên chức áp dụng quy định này là người được điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, tuyển dụng, kể cả người tập sự, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tạm tuyển, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

  Hướng dẫn cách tính chế độ phụ cấp, trợ cấp với viên chức công tác ở vùng ĐBKK

  * Thời gian tính hưởng phụ cấp, trợ cấp:

  Thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng ĐBKK (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn), bao gồm:
   
  - Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
   
  - Thời gian làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu,
   
  Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK như sau:
   
  - Tính theo tháng: Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng ĐBKK thì được tính cả tháng, trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng ĐBKK thì không tính.
   
  - Tính theo năm: Dưới 03  tháng thì không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai năm công tác; trên 06 tháng đến 12  tháng thì được tính bằng 01  năm công tác.
   
  Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp  gồm:
   
  - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên.
   
  - Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.
   
  - Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
   
  - Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.
   
  1225 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận