DanLuat 2015

Hướng dẫn cách làm đơn khiếu nại !

Chủ đề   RSS   
 • #383733 18/05/2015

  huynhminhthuan93

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hướng dẫn cách làm đơn khiếu nại !

  Dạ con xin chào các cô chú của Diễn Đàn Pháp Luật!

  Con có làm tại một công ty tại quận Tân Phú từ ngày 1-11-2014 do người quen giới thiệu vào làm nên con không cần phải làm hồ sơ xin việc. 

  Tại đây người chủ của tụi con có nói rằng hiện tại công ty đang khó khăn và hứa sẽ là trong vòng tháng 3 sẽ thanh toán cho nhân viên, riêng tiền con làm tại đây từ ngày 1-11-2014 cho đến ngày 1-5-2015 là tổng cộng 21 triệu(trung bình mỗi tháng 3.5tr) nhưng hết tháng 3 vẫn không thấy thanh toán rồi lần 2 hứa với tụi con rằng 10-5-2015 sẽ thanh toán tất cả nhưng cho tới ngày hôm nay là ngày 18-5-2015 tụi con vẫn không được giải quyết .

  Con mong các cô chú luật sự trong diễn đàn hướng dẫn cho con 1 đơn khiếu nại với nội dung như trên con đã trình bày.

  Con xin cảm ơn cô chú luật sư rất nhiều.

  Mọi hướng dẫn và giúp đỡ

   
  2604 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446718   17/02/2017

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn làm tại công ty 06 tháng (từ 01-11-2014 đến ngày 01-05-2015). Do đó, căn cứ Khoản c, Điều 22, Bộ luật lao động 2012, hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Cụ thể Điều này quy định:

  Điều 22. Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

  Do hợp đồng lao động giữa bạn và công ty có thời hạn 06 tháng (có thời hạn trên 03 tháng) nên căn cứ Điều 16, Bộ luật lao động 2012, bạn và công ty phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Cụ thể quy định  này như sau:

  “Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

  Vì trên thực tế, hai bên không ký kết hợp đồng lao động nên bạn sẽ khó khăn hơn trong việc chứng minh bạn đã làm cho công ty. Tuy nhiên vì bạn đã làm việc cho công ty nên bạn có quyền yêu cầu Giám đốc công ty thanh toán lương cho bạn. Trong trường hợp Giám đốc công ty vẫn cố tình không giải quyết, thì có 03 phương thức giải quyết tranh chấp cá nhân giữa bạn và công  như sau:

  1. Thương lượng:

  Bạn có thể chuẩn bị các tài liệu, căn cứ để đòi lại tiền lương công ty chưa thanh toán, bạn cần chứng minh được mình đã có khoảng thời làm việc thực tế tại công ty. Bạn có thể chứng minh dựa vào các yếu tố sau:

  +Một là, bạn dựa vào bảng tiền lương mà công ty dựa vào để thành toán tiền lương cho bạn (nếu có). Qua đó chứng minh cho việc bạn đã làm việc ở công ty.  

  +Hai là, bạn có thể nhờ đến sự làm chứng của những người làm cùng với bạn (lập thành văn bản) để chứng minh cho việc bạn đã làm việc tại công ty.  
  Các tài liệu này cũng có thể dùng để chứng minh ở các phương thức giải quyết tranh chấp sau này trong trường hợp không giải quyết được thông qua thương lượng.

  1. Khiếu nại:

  • Về đơn khiếu nại và cách viết: bạn có thể tham khảo trong tệp đính kèm.

  • Về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại:

  Điều 15, Điều 19 Nghị định 119/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo quy định về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại như sau:

  Điều 15. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động

  1. Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

  2. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.”

  “Điều 19. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

  1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  2. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.”

   

  Như vậy, với khiếu nại lần đầu, bạn làm đơn và gửi đến người sử dụng lao động (Ban giám đốc công ty). Nếu đã được giải quyết khiếu nại nhưng bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu (30 ngày hoặc 45 ngày đối với vụ việc phức tạp; riêng đối với vùng sâu, vùng xa thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày hoặc 60 ngày đối với vụ việc phức tạp) mà người sử dụng lao động không giải quyết khiếu nại thì bạn có quyền khiếu nại lên Chánh Thanh tra Sở lao động - Thương binh và xã hội.  

  • Về Thời hiệu khiếu nại được quy định tại Điều 7 Nghị định 119/2014/NĐ-CP như sau:

  “Điều 7. Thời hiệu khiếu nại

  1. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, của tổ chức, cá nhân dạy nghề, của tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị khiếu nại.

  2. Thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định đó.

  3. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.”

  Như vậy, thời hiệu khiếu nại lần đầu tính từ ngày 10/5/2015 (ngày bạn biết về việc giám đốc hẹn sẽ trả lương nhưng không trả đúng hẹn) đến ngày 18/5 là 08 ngày (dưới 180 ngày) do đó vẫn còn thời hiệu khiếu nại đến ngày 10/11/2016.

  1. Hòa giải

  Căn cứ Điều 200 Bộ luật lao động  thì bạn có thể làm đơn khiếu nại đến Phòng lao động thương binh và xã hội nơi Công ty có trụ sở yêu cầu cử Hòa giải viên lao động can thiệp. Cụ thể Điều 200 quy định:

  “Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

  1. Hoà giải viên lao động.

  2. Toà án nhân dân.”

  3. Tòa án

  Trường hợp hòa giải không có kết quả, thì bạn có thể khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện (nơi đặt trụ sở của công ty) để Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

  Trên đây là ý kiến chia sẻ của tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc. Việc đưa ra ý kiến dựa trên thông tin mà bạn cung cấp cũng như các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp cần trao đổi thêm hoặc có vấn đề gì sai sót vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

   

  Trân trọng cảm ơn,

  Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Trà

   

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-